Welkom op Noordlaren.eu

Aankoop de Rieshoek; het procesboek is aangeboden.

imagesDe Rieshoek; het procesboek is op 29-09-2017 door de stichting aangeboden aan de gemeente. Het dorp is hierover geïnformeerd tijdens een open vergadering op woensdag
11 oktober.

Er is veel gebeurd, het afgelopen half jaar. We hebben kennis verzameld van specialisten en het dorp geraadpleegd. We hebben gebrainstormd met betrokkenen en steun gekregen van inspirerende organisaties. We hebben ons geformaliseerd. Vele malen togen we naar de Rieshoek voor overleg. Het was een enerverend en ontzettend leerzaam proces.

Dankzij deze inzet hebben we helder gekregen hoe we het willen, en dat het haalbaar is. Met de steun van het dorp, het Revolverend Fonds en BOEi, kunnen we de aankoop van het pand financieren en de Rieshoek op gewenste wijze exploiteren. Het initiatief van de dorpscoöperatie kan daarbij de exploitatie op termijn versterken.

Met alle betrokken partijen en adviseurs zijn we, op basis van de nu bekende gegevens, tot een passend aankoopbedrag van 230.000 euro gekomen. Dit bedrag is onder voorbehoud van financiering, toekenning van de bestemming dienstwoning, en overdracht op 01 april 2018. Het is gebaseerd op haalbaarheid, inclusief risicodekking.

Om voor te kunnen op de ingeslagen weg, is een intentieovereenkomst van de gemeente gewenst. Na het bereiken van voorlopige overeenstemming met de gemeente, worden de haalbaarheidsstudies van het Revolverend Fonds en BOEi in gang gezet, en starten wij met een crowdfunding-actie.

Wij zijn vol vertrouwen in een goede toekomst.

Mocht u niet op de mailinglist staan, mail dan even naar onderstaand adres.

Stichting Behoud en Beheer gebouw de Rieshoek te Noordlaren
rieshoek.noordlaren@gmail.com

Door op de onderstaand link te klikken krijgt u het hele procesboek te zien.
PROCESBOEK Rieshoek def deel a

Praat mee over dit bericht via Facebook