Welkom op Noordlaren.eu

Inleveren kopij dorpskrant

Insturen van kopij
DorpskrantKopij voor de dorpskrant kan worden verstuurd naar dorpskrant@noordlaren.eu of via het onderstaande tipformulier. Uw mail komt dan terecht bij Peter van Ek. Dit betekent overigens niet dat uw inzending ook automatisch op deze website wordt vertoond, daarvoor kunt u een e-mail sturen naar nieuws@noordlaren.eu.

Deadline
De deadline voor het inleveren van kopij voor de dorpskrant vindt u in de oude edities van het “Noordlaarder Nieuws”.

Spelregels
Plaatsing van een brief hoeft niet te betekenen, dat de redactie het met de inhoud eens is. Wij stellen reacties bijzonder op prijs en staan open voor alle nieuwtjes, tips, ideeën, verhalen, anekdotes, brieven, artikelen, foto’s en tekeningen. Anonieme stukken verdwijnen echter in de prullenbak. Ingezonden kopij is onderhevig aan de gebruikelijke redactionele bewerking.

Tipformulier

Naam (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Bestanden toevoegen