Welkom op Noordlaren.eu

Shantykoor ZoZo’s

Het Noordlaarder shantykoor ZoZo’s oefent iedere 1e donderdag van de maand in de Rieshoek.

Aanvang 20.00 uur.

Informatie bij Floris Mulder

email: Florismulder80@gmail.com