Welkom op Noordlaren.eu

Prikbord

Hieronder ziet u een overzicht van Noordlaarder advertenties.
Wilt u zelf een advertentie plaatsen? Klik dan hier.

fietstocht ontdekking van de Hunze.

Op zaterdag 13 juli organiseert Het Groninger Landschap een fietstocht met het thema: de ontdekking van de Hunze.

We gaan op zoek naar de ontbrekende schakel van het Hunzedal tussen het Zuidlaardermeergebied en het Reitdiepgebied.
De stad Groningen heeft water nodig maar strijd er ook steeds tegen. Tegen water vanuit het hoger gelegen Drenthe en tegen water vanuit de zee. De rivier De Hunze stroomde ooit door Drents moerasgebied en Gronings wierdenlandschap en speelde een grote rol bij het ontstaan en de ontwikkeling van de stad Groningen. Grote stukken zijn in de loop der jaren gekanaliseerd voor de scheepvaart. Midden in het bedrijventerrein in zuidoost Groningen is nog een klein, maar bijzonder stukje over dat er nog net zo uitziet als honderd jaar geleden.

Gidsen vertellen u over het verleden, heden en de mogelijke toekomst van dit mooie natuurgebied.

Van beginpunt tot eindpunt is deze tocht circa 17 kilometer.
Locatie: Waterhuizen; Fietsknooppunt 78, Waterhuizerweg in Haren (begin polderpad)
Tijd: 11.00 – 16.00 uur.
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.
________________________________________

Geplaatst op: 28 juni 2019

Fluistertocht Zuidlaardermeer

Op donderdag 4 juli organiseert Het Groninger Landschap een vaartocht met de fluisterboot de Raidomp over het Zuidlaardermeer.
De geschiedenis van de Hunze en het Zuidlaardermeer. In onze verbeelding gaan we terug naar de IJstijd en volgen de ontwikkeling van het moeras naar het turfgebied van de middeleeuwse monniken, naar een hedendaags natuurgebied, waarin natuurbeheer, waterbeheersing en toerisme samen komen. Een vaartocht over het Zuidlaardermeer in de fluisterboot “De Raidomp” waarbij we ons oriënteren op de omgeving en ook proberen een blik op de toekomst te werpen van dit bijzondere gebied.
Locatie: Paviljoen De Leine, Meerweg 62, Kropswolde
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Aanmelden: www.groningerlandschap.nl
Kosten: € 6,– voor beschermers
€ 7,50 voor niet beschermers
€ 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar

Geplaatst op: 25 juni 2019

Nieuwsbrief Haren. 21 juni 2019 .nummer 21

Nieuwsbrief Haren
21 juni 2019 | nummer 21

Wij zijn de Wijk: inspirerende bijeenkomst voor ondernemers en organisaties in Haren

Op 17 juni vond in ZINN locatie De Dilgt een bijeenkomst plaats voor ondernemers en organisaties uit Haren: ‘Wij zijn de wijk’. Op deze uitnodiging van ZINN kwamen zo’n dertig aanwezigen af. In de uitnodiging stelde ZINN dat de leefbaarheid in een wijk wordt bepaald door winkels, bedrijven en organisaties. “We zijn met elkaar verbonden. Wordt het dan niet eens tijd dat we elkaar gaan ontmoeten?”, zo stond in de uitnodiging.

Het gebiedsteam Haren haakte aan bij dit initiatief. Het gebiedsteam vindt dat de leefbaarheid in een wijk niet alleen wordt beïnvloed door de gemeente, maar juist door wijkbewoners en ondernemers. ZINN wilde deze avond de bereidheid peilen om samen te werken.

Dorpenwethouder Philip Broeksma (op de foto) was ook aanwezig. Broeksma vertelde welke rol hij voor Harenaars kan spelen binnen het College van B&W. Harry Poelman, werkzaam bij de gemeente, gaf een inkijkje in de resultaten van uitgebreid onderzoek naar de wijkbeleving in Groninger wijken (Kompas basismonitor). De aanwezigen kregen vooral de kleur groen te zien en dat betekent dat Haren eigenlijk nauwelijks ‘zwakke plekken’ kent volgens haar inwoners. De gemeente laat zich door deze basismonitor inspireren voor het bedenken van beleid.

Zou dit onderzoek ook een bron van inspiratie kunnen zijn voor bedrijven en organisaties in de wijk? Die vraag werd deze avond niet eenduidig beantwoord. Wat wel duidelijk werd, is dat de aanwezigen open staan voor een vorm van ‘handen ineen’. Later moet blijken of het ultieme doel economisch is of maatschappelijk, of een combinatie van beiden. Harry Poelman was positief over deze bijeenkomst in Haren. Volgens hem krijg je in veel wijken nauwelijks mensen op de been om een eventuele samenwerking te bespreken.

Robert Berting, voorzitter van De Vrienden van ZINN, vond het een mooie bijeenkomst. Zijn organisatie is zeker gebaat bij samenwerking en heeft naar zijn mening ook veel te bieden.

Waarschijnlijk komt er later dit jaar een vervolg op de bijeenkomst. Dan zullen er meer concrete ideeën voor samenwerken worden besproken.

Negatieve accountantsverklaring jaarrekening Haren

De voormalige gemeente Haren heeft een negatieve accountantsverklaring voor de jaarrekening over 2018 gekregen. De voormalige gemeenten Groningen en Ten Boer ontvingen wel een positieve accountantsverklaring. Over Haren zegt wethouder van Financiën van de nieuwe gemeente Groningen Paul de Rook: “Er is een verschil van opvatting over het al dan niet afboeken van de onderhoudskosten voor wegen. Het gaat om een administratief verschil van inzicht over de verslaglegging daarvan. Het heeft dus niets te maken met geld dat weg is of niet goed rapporteren.” Lees de brief aan de raad met de reactie van B&W op de accountantsverslagen.

Korte enquête over evenementen in de gemeente Groningen

De gemeente wil graag weten wat bewoners vinden van de manier waarop verschillende pleinen, parken en andere plekken in Groningen voor evenementen gebruikt worden. Daarom heeft de gemeente een korte enquête gemaakt over evenementenlocaties en evenementen in de stad. Deelnemers kunnen daarin hun mening geven over evenementen op specifieke locaties en evenementen in het algemeen.

Evenementen zorgen voor vermaak, ontmoeting en werkgelegenheid. Bewoners en bezoekers kunnen daar samen van genieten. Maar evenementen kunnen ook hinder veroorzaken, bijvoorbeeld voor omwonenden. Daarom heeft de gemeente samen met bewoners, organisatoren en andere belanghebbenden profielen gemaakt van deze plekken. In deze zogeheten locatieprofielen staat welke afspraken gelden op die plekken. De locatieprofielen maken voor bewoners duidelijk wat zij in hun buurt aan evenementen kunnen verwachten. Doet u mee aan de enquête naar het gebruik van evenementenlocaties in de gemeente Groningen? De enquête staat op onze website.

Koen Schuiling aanbevolen als nieuwe burgemeester van Groningen

De gemeenteraad van Groningen heeft in zijn vergadering van maandag 17 juni 2019 Koen Schuiling aanbevolen als nieuwe burgemeester van Groningen. Schuiling (VVD) is nu burgemeester van Den Helder en was van 1994 tot 2006 achtereenvolgens raadslid en wethouder van de gemeente Groningen.

Voorzitter van de vertrouwenscommissie Mirjam Wijnja deelde de aanbeveling in een openbare zitting mee. Wijnja zei dat de gemeente Groningen met Schuiling een burgemeester krijgt met hart voor Groningen, met veel bestuurlijke ervaring, onder meer op het gebied van openbare orde en veiligheid. “Hij is een echte verbinder”, aldus Wijnja, “en dat is belangrijk in de huidige gemeente Groningen na de herindeling.”

De aanbeveling wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is definitief zodra het Koninklijk Besluit daartoe getekend is. Het streven is dat Schuiling op 1 oktober als burgemeester in Groningen begint. Dinsdag 18 juni was Schuiling in het Stadhuis aan de Grote Markt voor een informele kennismaking met vertegenwoordigers van de lokale en regionale media.

Financieel meerjarenbeeld gemeente zorgelijk

Het financieel meerjarenbeeld voor de gemeente Groningen is zorgelijk. Het college van B&W verwacht een tekort van 6,6 miljoen euro in 2020 dat in 2022 verder oploopt tot 12,9 miljoen euro. Hiervoor zijn verschillende redenen. Zo krijgt de gemeente minder geld uit het gemeentefonds doordat het Rijk een lagere groei van lonen en prijzen verwacht. Ook geeft de rijksoverheid minder geld uit dan gepland waardoor de gemeente automatisch ook minder geld van het rijk krijgt. Verder zijn er effecten van de te verwachten nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Deze oorzaken komen bovenop de extra tekorten in de zorg en op uitkeringen. Om de begroting de komende jaren toch sluitend te krijgen, wil het college een discussie voeren over de taken van de gemeente. Bovendien houdt B&W investeringen opnieuw tegen het licht. Zie voor meer informatie de meest recente besluiten op onze website.

Uitgebreid programma rondom 75 jaar bevrijding

Groningen besteedt in 2019 en 2020 uitgebreid aandacht aan 75 jaar herdenking en bevrijding. “Belangrijk is dat we verhalen doorvertellen nu het nog kan. We richten ons vooral op nieuwe doelgroepen en jonge generaties”, zegt wethouder Glimina Chakor. Daarom is er ook aandacht voor het geven van een nieuwe betekenis aan het leven in vrijheid op een manier die past bij nieuwe generaties. Het programma in Groningen begint op 27 januari 2020 met een herdenking van de Holocaustslachtoffers. Hoogtepunt is 16 april 2020, dan is Groningen 75 jaar bevrijd van de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Lees ook het raadsvoorstel.

Vraag naar woningen in regio Groningen-Assen onverminderd hoog

De druk op de woningmarkt in de regio Groningen-Assen blijft de komende jaren onverminderd hoog. Momenteel worden er veel plannen ontwikkeld en wordt er in hoog tempo gebouwd, maar het is nog niet genoeg om op korte termijn de woningmarkt te kalmeren. Naar verwachting duurt het nog enkele jaren voor de in de crisistijd opgelopen achterstand is ingelopen. Dit blijkt uit de Woningmarktmonitor van Regio Groningen-Assen over de tweede helft van 2018.

De vraag naar woningen in de regio Groningen-Assen is in korte tijd in met name de stad Groningen enorm toegenomen. Daar is de druk op de woningmarkt het hoogst. Lees ook het nieuwsbericht op regiogroningenassen.nl.

Verhuurders woonruimte aan studenten moeten verhuurvergunning aanvragen

Verhuurt u kamers of appartementen aan studenten in de voormalige gemeente Groningen? Dan hebt u sinds 1 januari dit jaar een verhuurvergunning nodig. Dit geldt ook voor bureaus die bemiddelen in woonruimte voor studenten. Er zijn uitzonderingen. Op onze website staat of u wel of niet een vergunning moet aanvragen. Hebt u een vergunning nodig, dan moet u deze vóór 1 juli 2019 aanvragen. Kijk voor alle informatie op gemeente.groningen.nl/kamerverhuur.

21 juni 2019 | nummer 21
Nieuwsbrief Haren is gericht op inwoners van Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Hebt u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u ook een abonnement? Meld u dan aan via onze website.

Geplaatst op: 25 juni 2019

Moerasvogels en vleermuizen in de polder

Op zaterdag 29 juni organiseert Het Groninger Landschap een wandeling met het thema: Moerasvogels en vleermuizen in de avond.

Het Groninger Landschap neemt u mee op een wandeltocht door een prachtig moerasgebied van Het Groninger Landschap. We gaan niet kijken, maar luisteren! Veel moerasvogels zoals Roerdomp, Waterral en Porseleinhoen zijn namelijk ’s avonds goed te horen. Beleef het vogelen op een totaal andere manier door de geluiden van de avond op u te laten inwerken. Daarnaast gaan we met een batdetector op zoek naar vleermuizen.
De wandeling is circa 5 kilometer lang. Tip: neem laarzen of stevige schoenen mee en winddichte kleding.
Locatie: Parkeerplaats Haventje Noordlaren, Lageweg 41, Noordlaren
Tijd: 21.00 – 23.30 uur
Deelname is gratis.
________________________________________

Geplaatst op: 18 juni 2019

Poëtische vaartocht op het Zuidlaardermeer.

Het Groninger Landschap organiseert op donderdag 27 juni een poëtische vaartocht op het Zuidlaardermeer.

Een poëtische rondvaart op het 600ha grote Zuidlaardermeer, ingesloten door natuurgebieden in beheer van Het Groninger Landschap, geeft een bijzondere blik op deze mooie omgeving en de vele bijzondere soorten flora en fauna die hier voorkomen. Deze tocht kenmerkt zich door het streven stil te zijn en te genieten van de rust en de zonsondergang.
Aanmelden via de website is gewenst. U kunt ook mee zonder aanmelden; betalen met contant geld kan dan op de boot.
Vol is vol en degenen die zich hebben aangemeld hebben voorrang.
Locatie: Paviljoen De Leine, Meerweg 62a, 9606 PP, Kropswolde
Tijd: 19.30-21.00 uur
Kosten bedragen beschermers € 6,00, niet beschermers € 7,50, kinderen tot 12 jaar € 2,50

Geplaatst op: 18 juni 2019

Bevers spotten

Op donderdag 20 juni organiseert Het Groninger Landschap een vaartocht met de fluisterboot de Raidomp over het Zuidlaardermeer.

Een mooie vaartocht over het Zuidlaardermeer met de fluisterboot “De Raidomp”.
Tijdens vaartocht wordt met name aandacht gegeven aan de bijzondere dieren op en rond het meer. Denk aan de Zeearend, Roerdomp of Bever. Of we één van deze zullen zien is een verrassing. Het Zuidlaardermeer gebied biedt echter naast deze zeldzame soorten huisvesting aan zeer veel minder zeldzame dieren en met name (water)vogels. Daarvan zullen we er zeker vele zien.
Neem uw verrekijker mee en doe evt. wind- en waterdichte kleding aan. Bij slecht weer kan de tocht afgelast worden. Ouders/verzorgers zijn altijd verantwoordelijk voor hun kinderen.
Locatie: Paviljoen/jachthaven De Leine, Meerweg 62, Kropswolde
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Aanmelden: www.groningerlandschap.nl
Kosten: € 6,– voor beschermers
€ 7,50 voor niet beschermers
€ 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar

Geplaatst op: 16 juni 2019

Dorpskrant juni op site

Klik op de volgende link om de dorpskrant van juni 2019, jaargang 40, nr 244, te openen:

dorpskrant juni 2019 flipboek.editoo

Geplaatst op: 6 juni 2019

Bloemetjes bestellen

U kunt weer bloemetjes bestellen.
Meer informatie bij Liselot Hoenderken.

Geplaatst op: 12 april 2019

Springkussenverhuur t.b.v. Kidsclub Noordlaren en Oranjecommissie Noordlaren.

klik op de volgende link om de flyer te openen over het huren van het springkussen van de Kidsclub en de Oranjecommissie:

verhuur springkussen

Geplaatst op: 10 april 2019

Dorpskrant april 2019 digitaal

Klik op de volgende link om de dorpskrant van april 2019 te openen:

dorpskrant april 2019 flipboek.editoo

Geplaatst op: 6 april 2019