Welkom op Noordlaren.eu

Prikbord

Hieronder ziet u een overzicht van Noordlaarder advertenties.
Wilt u zelf een advertentie plaatsen? Klik dan hier.

Nieuwsbrief Haren 25 september 2020
Paterswoldsemeer straks onderdeel Natuurnetwerk Nederland
De provincie Groningen laat in 2021 de omgeving van de Meerweg, aan de oostkant van het Paterswoldsemeer, inrichten voor natuur. Deze ecologische zone is onderdeel van de verbinding tussen de natuur bij het Leekstermeer en het Zuidlaardermeer en wordt daarmee onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Dit najaar worden de vergunningen aangevraagd en liggen de plannen ter inzage. Naar verwachting starten de werkzaamheden in de loop van 2021.

De Europese Unie draagt bij in de kosten van de inrichting. Op donderdag 8 oktober organiseren de provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest en Meerschap Paterswolde een informatieavond over de inrichtingsplannen. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Groningen.

Nieuwe coronamaatregelen Veiligheidsregio Groningen
In acht veiligheidsregio’s is een sterke toename te zien in het aantal besmettingen met het coronavirus. Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt toe. In navolging van zes andere regio’s heeft het kabinet nog eens acht veiligheidsregio’s, waaronder de veiligheidsregio Groningen, ingedeeld in de categorie ‘zorgelijk’ (niveau 2). Lees verder op de website van Veiligheidsregio Groningen.
Zaterdag 26 september is het Burendag
Burendag wordt ieder jaar op de vierde zaterdag van september gevierd. Het is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Dit jaar vieren we Burendag op 26 september. Burendag is dit jaar wel net iets anders dan anders; we houden voldoende afstand en we vieren het op een veilige manier, voor de deur. Maar ook op anderhalve meter afstand zijn er genoeg leuke en veilige activiteiten die je samen met je buren kunt ondernemen.

Aan de Essenlande in Haren organiseren ze bijvoorbeeld een barbecue, met bingo en een Disneyfilm. En de Grootslaan in Haren organiseert een straatbarbecue met activiteiten speciaal voor de kinderen. Maar er is veel meer te doen. Ga naar de website van Burendag en kijk wat er in jouw buurt te doen is.

Leefbaarheidsonderzoek onder alle inwoners
In september en begin oktober krijgen alle volwassen inwoners van de gemeente Groningen een brief van burgemeester Koen Schuiling waarin hij vraagt mee te doen aan het tweejaarlijkse leefbaarheidsonderzoek van de gemeente. Bij een groot aantal inwoners is deze brief onbedoeld voor een tweede keer bezorgd. Onze excuses hiervoor. Heb je de brief twee keer gekregen maar had je de enquête al ingevuld? Dan kan de brief bij het oud papier. Had je de enquête nog niet ingevuld, wil je dit dan alsnog doen?

De uitkomsten van dit onderzoek worden door de gemeente gebruikt bij het maken van beleid en plannen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau van de gemeente, OIS (Onderzoek, Informatie en Statistiek). In dit filmpje legt burgemeester Koen Schuiling waarom het de moeite waard is om de enquête in te vullen.

Gemeente vervangt lichtmasten sportparken
Uit een steekproef bij 79 lichtmasten op de gemeentelijke sportparken blijkt dat bij 55 daarvan de veiligheid in het geding is. In afwachting van een onderzoek naar alle 464 lichtmasten mogen verenigingen en huurders uit voorzorg bij windkracht 6 en bij onweer de sportvelden niet gebruiken. Zodra de situatie op elk sportpark in kaart is gebracht, zal de gemeente de verenigingen informeren of de masten rondom hun sportpark op korte termijn vervangen moeten worden of dat de situatie veilig is. De resultaten van dit onderzoek worden begin oktober verwacht. Lees meer op onze website.
Gemeente wil speelplekken in binnenstad in kaart brengen
Op welke plekken in de binnenstad van Groningen kunnen kinderen leuk spelen en waar kan het beter? Dat wil de gemeente graag horen van kinderen, ouders, opa’s en oma’s en andere bewoners en bezoekers van de binnenstad. Ook de dichtbebouwde binnenstad moet iedereen uitnodigen om in beweging te komen en/of te spelen. Het doel van de enquête is om een online speelkaart van de binnenstad te maken. Daarop staan straks niet alleen speeltuintjes (die zijn er met name in de Binnenstad-Oost) maar ook andere plekken die geschikt zijn om te spelen zoals het groen van het Martinikerkhof of een muurtje waar je overheen kunt lopen. Doe daarom mee aan de enquête!

Een kaart van alle speeltuinen in de hele gemeente is er al, die vind je hier.

Nieuwsbrief Haren is gericht op inwoners van Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je ook een abonnement? Meld je dan aan via onze website. Hier lees je ook hoe de gemeente omgaat met jouw privacy.

Deel deze nieuwsbrief op:

Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.

Verzonden met KIRRA Mailer |   Doorsturen |   Printen

Geplaatst op: 28 september 2020

Nieuwsbrief Haren 11 september 2020
Nieuwsbrief Haren
11 september 2020
Winschoterweg twee weekenden gestremd door groot onderhoud
De Winschoterweg in Groningen is in september twee weekenden dicht vanwege groot onderhoud. De weg is gestremd vanaf de kruising met de Bornholmstraat tot en met de rotonde bij Waterhuizen van vrijdag 11 september 19.00 uur tot maandag 14 september 06.00 uur en van vrijdag 18 september 19.00 uur tot maandag 21 september 06.00 uur. De weg krijgt nieuw asfalt en wordt op een aantal plekken opnieuw ingericht, waardoor de veiligheid verbetert. De parallelwegen maken plaats voor gevarieerd groen, dat voedsel en onderdak biedt aan vogels, insecten en andere dieren.

Het verkeer wordt via de A7 en A28 omgeleid. Het afvalbrengstation Woldjerspoor aan de Duinkerkenstraat en omliggende bedrijven zijn beide weekenden bereikbaar via een aangegeven omleidingsroute. De rotonde bij Waterhuizen blijft grotendeels begaanbaar en is alleen gestremd op vrijdag 18 september en zaterdag 19 september tussen 22.00 en 06.00 uur. Het fietspad langs de Winschoterweg blijft begaanbaar.

Werkzaamheden Molenweg Haren vanaf 21 september
In opdracht van Waterbedrijf Groningen en Enexis beginnen aannemer BAM Energie & Water vanaf maandag 21 september met het vervangen van de water- en gasleiding in de Molenweg in Haren. De weg is afgesloten tijdens de werkzaamheden.

Zowel de water- als de gasleiding is aan vervanging toe in de Molenweg, vanaf de rotonde Rijksstraatweg/Molenweg tot de rotonde Kerklaan/Molenweg. De nieuwe water- en gasleidingen worden in de zijkant van de rijbaan aangebracht. Voor een veilige uitvoering wordt de Molenweg in verschillende fases afgesloten. Woningen en winkels blijven gewoon bereikbaar via het voetpad.

Nadat de nieuwe leidingen zijn aangelegd, wordt de rijbaan tijdelijk voorzien van klinkers. Na verloop van tijd worden de klinkers vervangen door het definitief herstellen van het asfalt.

Bewoners ontvangen een brief met meer informatie over de werkzaamheden. De verwachting is dat werkzaamheden ongeveer 20 weken, tot half februari 2021, zullen duren.

Werkzaamheden Oosterweg Haren vanaf 21 september
De Oosterweg in Haren is vanaf maandag 21 september tot en met vrijdag 9 oktober in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. Er zijn rioleringswerkzaamheden. Omleidingen staan met borden aangegeven.

De werkzaamheden zijn opgedeeld in drie fasen. Fase 1 start op maandag 21 september 07:00 uur en duurt tot en met vrijdag 9 oktober 17:00 uur. Fase 2 start op maandag 12 oktober 7:00 uur, tot en met vrijdag 20 november 17:00 uur.  En Fase 3 start op maandag 23 november 7:00 uur en duurt tot en met vrijdag 11 december 17:00 uur.

Verdiepende onderzoeken naar windenergie gaan beginnen
Het Windplatform gaat de komende tijd verder met de verkenning naar windenergie bij Westpoort en Roodehaan met drie verdiepende onderzoeken. Die gaan over ecologie, de eventuele voorwaarden en kansen voor omwonenden en de eventuele hoogtebeperking van de molens vanwege de nabijheid van Groningen Airport Eelde. Het Windplatform nodigt daarvoor meer bewoners uit om via de klankbordgroepen mee te doen. Bewoners rondom Westpoort en Roodehaan krijgen daarover huis aan huis een brief.

Eind dit jaar is er een informatiebijeenkomst waarbij het Windplatform de resultaten van de onderzoeken aan bewoners presenteert. Daarna volgt voor de derde keer een enquête van de Rijksuniversiteit Groningen onder bewoners van beide gebieden om te peilen hoe ze over windenergie denken. Net als bij de andere onderzoeken gaan de uitkomsten hiervan naar de gemeenteraad.

Het gaat nog steeds om een onderzoek, er is dus geen sprake van een vastgesteld plan dat er windmolens komen. Hierover neemt de gemeenteraad begin 2021 een beslissing en daarna Provinciale Staten. Op windplatformgroningen.nl staat veel achtergrondinformatie en vind je de uitkomsten van alle onderzoeken tot nu toe. Ook kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen.

Gemeente Groningen krijgt voorlopig geen diftar
Inwoners van de voormalige gemeenten Groningen en Ten Boer betalen voorlopig niet per vuilniszak die ze in de ondergrondse container stoppen of per afvalcontainer die ze bij de weg zetten. De Groningse gemeenteraad heeft woensdag 9 september besloten niet over te gaan op dit systeem van diftar, voluit gedifferentieerd tarief.

De raad besloot dat alle huishoudens in de gemeente vanaf 1 januari 2021 een vast tarief voor de afvalstoffenheffing betalen. Ook de inwoners van het gebied Haren, waar nu nog diftar op gewicht bestaat: hoe meer kilo’s afval je aanbiedt, hoe meer je betaalt.

Op 1 januari 2021 geldt dus in de gehele gemeente het systeem dat nu al in de voormalige gemeente Groningen en Ten Boer bestaat: een vast tarief, gebaseerd op de grootte van het huishouden. Dat is voorlopig het nieuwe afvalbeleid van de nieuwe gemeente Groningen. Maar diftar is niet uit beeld. Want er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om diftar op gewicht in te voeren in die gebieden van de gemeente waar inwoners hun afval in containers aan de weg zetten. De raad heeft voor zo’n onderzoek gestemd. Lees verder op de website van de gemeenteraad. De gemeente begint binnenkort met communicatie om de inwoners te informeren.

Aanpak parkeeroverlast in groter gebied
Het college van B&W wil in meerdere wijken betaald parkeren invoeren. Zo wil het college, ook op verzoek van inwoners van deze wijken, de parkeerdruk omlaag brengen. Het college kiest ervoor om betaald parkeren in één keer in een groter gebied in te voeren om te voorkomen dat de overlast zich verplaatst naar wijken waar parkeren nog wel gratis is. Er komt zo meer plek voor bewoners om hun auto in de eigen straat te parkeren.

De wijken waar het college betaald parkeren wil invoeren, liggen rondom het gebied waar al betaald parkeren geldt. Het gaat om Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Coendersborg, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn en delen van Hoornse Meer. Ook de ontwikkelzone rondom het Eemskanaal, De Suikerzijde (het voormalige Suikerfabriekterrein) en het Stadspark krijgen betaald parkeren. Het college moet het tarief van een parkeervergunning in het nieuwe gebied nog vaststellen. Over de Indische Buurt wordt apart een besluit genomen.

In de Tuinwijk, De Linie, Helpman-Oost en Selwerd-Zuid is nu al betaald parkeren. Om de grenzen van de verschillende gebieden met betaald parkeren zo logisch mogelijk te houden, worden deze wijken ingedeeld bij deze nieuwe, derde ‘schil’ van betaald parkeren. Lees het gehele nieuwsbericht of kijk voor meer informatie onder meest recente besluiten op onze website.

Kaartje: in het oranje gebied geldt al betaald parkeren. In het gele gebied wil het college ook betaald parkeren invoeren.

Groot leefbaarheidsonderzoek onder alle inwoners
In de laatste drie weken van september krijgen alle volwassen inwoners van de gemeente Groningen een brief van burgemeester Koen Schuiling waarin hij vraagt mee te doen aan het tweejaarlijkse leefbaarheidsonderzoek van de gemeente. Het gaat om ongeveer 200.000 inwoners van 18 jaar en ouder. De uitkomsten van dit onderzoek worden door de gemeente gebruikt bij het maken van beleid en plannen. Dit onderzoek kent inmiddels een traditie van ruim 20 jaar en wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau van de gemeente, OIS (Onderzoek, Informatie en Statistiek). Lees verder op onze website.
Nieuwsbrief Haren is gericht op inwoners van Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je ook een abonnement? Meld je dan aan via onze website. Hier lees je ook hoe de gemeente omgaat met jouw privacy.

Deel deze nieuwsbrief op:

Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.

Verzonden met KIRRA Mailer |   Doorsturen |   Printen

Geplaatst op: 21 september 2020

Nieuwsbrief Haren, 26 juni 2020 | nummer 22

Gemeente vraagt ideeën van inwoners uit gebied Haren voor project Groene Parel

Het project Groene Parel is door de coronamaatregelen uitgesteld. Dit voorjaar stonden bijeenkomsten gepland om ideeën voor de leefomgeving Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren uit de samenleving op te halen. In het project Groene Parel roept de gemeente inwoners op om met voorstellen te komen om de woonomgeving te verrijken.

De gemeente zet het project Groene Parel digitaal voort. Op 10 september krijgt het project een nieuwe start tijdens een livestream. Je hebt een toegangscode nodig om deze livestream digitaal bij te wonen. Deze code publiceert de gemeente vooraf in deze nieuwsbrief, op de gemeentelijke sociale-mediakanalen en in lokale media.

Er zijn geen grenzen gesteld aan de onderwerpen, noch aan het budget. Kom dus met alle ideeën die je hebt. In totaal is er 35.000 euro beschikbaar voor de ideeën die in 2020 de eindstreep halen. Vanaf 10 september kunnen inwoners hun wensen kwijt op de website die we dan lanceren. Nadat de gemeente de financiële en wettelijke haalbaarheid heeft getoetst, kun je op de ideeën stemmen.

Dorpswethouder Philip Broeksma roept lezers op om nu al na te denken over ideeën die de leefomgeving beter maken. Hij vindt het project een mooi voorbeeld van het nieuwe denken van lokale besturen. Philip: “Heel vroeger bedacht een gemeente waar burgers gelukkig van zouden worden. Met de beste bedoelingen, maar het blijft opgedrongen geluk. Wij vinden het natuurlijk veel beter om de mensen zelf te vragen wat ze belangrijk vinden voor de leefbaarheid van hun dorp of wijk.” In de gemeente Groningen is al ervaring opgedaan met een vergelijkbaar project in de Oosterparkwijk: De Stem van Groningen. De verwachting is dat de uitkomsten van het online traject richting geven aan het vervolg in 2021 van de Groene Parel. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail.

Herstel van eeuwenoude pingoruïnes in het Gorecht

Landschapsbeheer Groningen gaat de komende drie jaar 15 pingoruïnes herstellen in de omgeving van Haren en Glimmen. Dat doet de organisatie samen met een groep enthousiaste vrijwilligers en in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe. Het herstel is mogelijk door subsidie van in totaal bijna €250.000 van de gemeente en de provincie Groningen, het Prins Bernard Cultuurfonds en Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Een pingoruïne ziet er uit als een soort ringvormige krater en is om meerdere redenen waardevol. Ze zijn beeldbepalend voor het landschap, ze bevatten archeologische informatie en het zijn bij uitstek waardevolle plekken voor de biodiversiteit. Lees de rest van het bericht op de website van Landschapsbeheer.

Kruispunt Vondellaan/Slauerhofflaan afgesloten op 2 en 3 juli

Op donderdag 2 en vrijdag 3 juli is het kruispunt Vondellaan met de Slauerhofflaan in Haren afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De afsluiting geldt tussen 7:00 en 17:00 uur. Buiten deze tijden is de weg gewoon open voor alle verkeer. Op de tijden wanneer er aan de weg gewerkt wordt, is het voetpad wel toegankelijk. Fietsers moeten even afstappen en kunnen na de kruising weer verder fietsen. Het autoverkeer wordt via een andere route omgeleid.

Op deze dagen asfalteren we het kruispunt, omdat bewoners last hebben van trillingen door voorbijkomend verkeer. Het probleem zit waarschijnlijk in de putten in het wegdek en in de materiaalovergangen van asfalt naar bestrating. Als er auto’s voorbij rijden, geeft dat trillingen. Daarom vervangt de gemeente de klinkers door asfalt.

Eerste ervaringen met Basisbaan zijn positief

De gemeente is in maart begonnen met basisbanen. Een Basisbaan bestaat uit taken in wijken en dorpen, die door bewoners, organisaties en bedrijven zijn aangedragen. Deze taken zijn heel nuttig, maar zouden anders niet uitgevoerd worden. Voorbeelden hiervan zijn onderhoud aan wijkgebouwen, klussen bij sportverenigingen of het opruimen van openbare ruimten.

Met de Basisbaan biedt de gemeente werk aan mensen voor wie een betaalde baan niet haalbaar is. Tegelijkertijd hebben de Basisbanen allemaal een positief effect in de wijken en dorpen, omdat dit werk anders zou blijven liggen.

De eerste ervaringen van de deelnemers zijn positief. In een filmpje vertellen Abdel Salmi en Hans Stam over hun ervaringen met de Basisbaan. Voor het uitvoeren van de taken krijgt de kandidaat een tijdelijk contract en een minimumloon. De kandidaten voor de Basisbaan worden geselecteerd en benaderd door de coaches van de directie Werk & Participatie van de gemeente Groningen.

De gemeente Groningen voert de Basisbaan stapsgewijs in en wil aan het eind van dit jaar ongeveer 40 tot 50 basisbanen gerealiseerd hebben. Na het experiment wordt besloten of de gemeente verder gaat met de Basisbaan. Lees ook het nieuwsbericht op onze website of kijk voor meer informatie op gemeente.groningen.nl/basisbaan.

Groningen komt met rooster voor spreiding mobiliteit

Bedrijven, overheden, scholen en andere organisaties in Groningen hebben een gezamenlijk plan gemaakt om de mobiliteit in coronatijd te spreiden. De organisaties, verenigd in Groningen Bereikbaar, pleiten voor regionaal maatwerk. “We willen naar een Gronings rooster”, zegt stuurgroepvoorzitter en wethouder Verkeer & Vervoer Philip Broeksma. Het streven is werk- en lestijden zodanig aan te passen dat het openbaar vervoer zo goed mogelijk wordt benut. Daarnaast wil Groningen Bereikbaar thuiswerken, thuis leren en fietsen stimuleren.

Groningen Bereikbaar stelt voor om zorginstellingen voor 07.30 uur te laten beginnen en kantoorpersoneel voor 08.30 uur of na 09.30 uur te laten reizen met het OV. Voor het onderwijs is het voorstel lessen in het voortgezet onderwijs rond 08.30 uur te laten beginnen, mbo tussen 08.30 en 09.00 uur en hbo en universiteit tussen 09.00 en 09.30 uur. Kijk voor meer informatie op groningenbereikbaar.nl.

Energiecoaches helpen energie en geld besparen

Sinds kort kunnen inwoners van de gemeente Groningen gratis gebruik maken van een energiecoach. De coach geeft tijdens een online huisbezoek gratis advies. Bewoners die meedoen krijgen een energietas met bespaarmiddelen zoals ledlampen, radiatorfolie en tochtstrippen. De energiecoaches gaan online van start, maar komen als dat nodig en mogelijk is ook aan huis. Dit met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Kijk voor meer informatie op onze website.

College wil beleid voor sociaal-culturele accommodaties gelijk maken

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het gemeentelijk beleid voor sociaal-culturele accommodaties in de hele gemeente gelijk te maken. Deze zogenoemde harmonisatie is nodig door de herindeling. Het gaat om beleid voor buurthuizen, dorpshuizen, buurtkamers en multifunctionele accommodaties. Het beleid hiervoor verschilde in Groningen, Haren en Ten Boer. Het college wil het beleid van Groningen als uitgangspunt nemen. Alles blijft zoveel mogelijk als het was. De gemeente gaat vanaf komend najaar in gesprek met wijken en dorpen over de wensen en verwachtingen van bewoners bij deze accommodaties. Dat gaat uiteindelijk leiden tot nieuw beleid. Lees meer in het raadsvoorstel.

Magneetvissen ook in vijvers verboden

In de gemeente Groningen is magneetvissen in openbaar water verboden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de diepenring rond de binnenstad, maar ook voor vijvers. Aanleiding om dit verbod onder de aandacht te brengen, zijn de drie recente vondsten van oude munitie, door magneetvissers, in de vijvers aan de Gorechtkade in de Oosterparkwijk in Groningen. Zaterdag 6 juni werd een zeer explosieve Engelse brisantgranaat naar boven gehaald. Maandag 8 en dinsdag 9 juni betrof het beide keren een rookgranaat van een mortier. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft de projectielen onschadelijk gemaakt.

Waterschap Noorderzijlvest is eigenaar van de vijvers aan de Gorechtkade en laat binnenkort een historisch onderzoek uitvoeren. Hiermee wordt vastgesteld of er een kans bestaat dat op deze plek meer explosieve materialen liggen. Vervolgens wordt gekeken of er eventueel opsporingsonderzoek in de vijvers nodig is. Tot die tijd voert het waterschap vanwege de veiligheid geen beheer en onderhoud aan de vijvers uit. Het waterschap en de gemeente willen voorkomen dat er ongelukken gebeuren.

Magneetvissen is gevaarlijk en verboden. De gemeente controleert de komende tijd extra op magneetvissen.

Zomer vol activiteiten voor kinderen en jongeren

Medewerkers van de WIJ-teams in de dorpen en wijken hebben keihard gewerkt om deze zomer een mooi activiteitenaanbod te organiseren voor kinderen en jongeren. Tijdens de zomervakantie zijn er in de hele gemeente spetterende activiteiten, van circusworkshops en kookworkshops tot spelletjes op het strand. Per gebied is er een aanbod voor de jeugd uit dat gebied.

Alle activiteiten worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van het RIVM. Wil je weten wat er in jouw wijk of dorp te doen is? Check dan je WIJ-team, het buurthuis of de speeltuin bij jou in de buurt. Kijk voor contactgegevens op de website van WIJ.

Vervangende bomen doen het goed ondanks droogte

Vorig jaar heeft de gemeente op verschillende plaatsen in de gemeente bomen moeten vervangen. Onder andere aan de Winschoterweg, Peizerweg, Gangboord, Isebrandtsheerd, Noodweg, Ruskenveen en Platvoetpad. Vanwege de hoge temperaturen worden er nu elke dag rondes gemaakt, zodat ze niet verdrogen. Het water pompt de gemeente uit open stromend water, zoals kanalen. Om dit te kunnen monitoren zijn er fysieke rondes waarbij de grond gecontroleerd wordt. Tegenwoordig maakt de gemeente ook gebruik van sensoren die via een app kunnen worden afgelezen om te zien wat de boom nodig heeft. De bomen zijn inmiddels allemaal goed geworteld.

Kijk voor meer informatie op gemeente.groningen.nl/bomenbeleid.

26 juni 2020 | nummer 22
Nieuwsbrief Haren is gericht op inwoners van Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je ook een abonnement? Meld je dan aan via onze website. Hier lees je ook hoe de gemeente omgaat met jouw privacy.

Geplaatst op: 2 juli 2020

Nieuwsbrief Haren, 12 juni 2020 | nummer 20

Nieuwsbrief Haren, 12 juni 2020 | nummer 20

Opstelterrein De Vork in Haren klaar voor gebruik

Het nieuwe opstelterrein De Vork in Haren is klaar voor gebruik. Sinds 2017 werkte ProRail bij de splitsing van de sporen naar Assen en Veendam/Weener aan een nieuw terrein. De treinen worden hier geparkeerd, gewassen, getankt en onderhouden. Arriva en NS nemen het terrein de komende weken in gebruik. Het oude opstelterrein aan de zuidzijde van station Groningen komt hiermee vrij voor de verbouwing van het Hoofdstation.

Om het opstelterrein en het achterliggende industrieterrein aan het zicht te onttrekken, is naast De Vork al eerder het archeologisch wandelpark aangelegd. Hier is een replica van een historische boerderij te zien, die verwijst naar de archeologische vondsten in het gebied. Kijk voor meer informatie op de website van ProRail.

Tai Chi in het Boeremapark

Vanaf maandag 15 juni worden er in het Burgemeester Boeremapark wekelijks op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend Tai Chi lessen gegeven. De lessen starten om 9:30 uur en duren ongeveer drie kwartier. David Knibbe, een ervaren instructeur van Tai Chi Groningen, geeft de Tai Chi lessen. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

Door de coronacrisis is voldoende beweging er bij velen vaak bij ingeschoten de afgelopen tijd. Daarnaast stoppen veel sport- en beweegactiviteiten tijdens de zomermaanden. Vooral voor de wat oudere Harenaren is het belangrijk om in deze periode een mogelijkheid te hebben om actief te zijn, het liefst buiten. Zo ontstond bij de Stichting Burgemeester Boeremapark het idee om een laagdrempelige buitenactiviteit te organiseren voor de wat oudere Harenaren (55+), maar iedereen is van harte welkom.

De lessen worden in de frisse buitenlucht gegeven, de hele zomer lang. Er is voldoende ruimte om de lessen te volgen op tenminste 1,5 meter afstand van elkaar. Tussentijds inspringen of een keer komen meedoen is altijd mogelijk. De gemeente Groningen en andere sponsoren maken deze gratis Tai Chi lessen mogelijk. Kijk voor meer informatie op de website van Tai Chi Groningen.

Kinderen t/m 12 jaar en hun begeleider(s) kunnen weer zwemmen in De Papiermolen

Kinderen t/m 12 jaar en hun begeleider(s) kunnen vanaf zaterdag 13 juni weer zwemmen in Kinderen t/m 12 jaar en hun begeleider(s) kunnen vanaf zaterdag 13 juni weer zwemmen in openluchtbad De Papiermolen. Je kunt er sinds deze week ook weer baantjes zwemmen. Bekijk voor je gaat de regels. Zowel voor recreatief zwemmen als baantjes zwemmen moet je vooraf reserveren.

Coronamaatregelen binnenstad Groningen aangepast

De gemeente heeft de coronamaatregelen om ruimte te maken voor voetgangers in de binnenstad afgelopen woensdag aangepast. Uit monitoring en signalen bleek dat aanpassingen nodig en mogelijk waren. De gemeente geeft de doorgaande fietsroutes weer grotendeels vrij. Uitzondering hierop is dat de Folkingestraat op vrijdagen en zaterdagen tussen 12.00 en 18.00 uur voetgangersgebied is.

Om de markt meer ruimte te geven, is de noordkant van de Vismarkt op dinsdag, vrijdag en zaterdag afgesloten voor fietsers. Op zaterdag geldt dit ook voor het Akerkhof. Dit is al langere tijd zo.

De Trompbrug staat dagelijks van 09.30 tot 15.30 uur open. Fietsers en voetgangers kunnen er dan niet langs. De H.N. Werkmanbrug is meestal open voor fietsers, maar niet op:
• maandag t/m vrijdag van 07.30 – 09.30 uur en 15.30 – 18.30 uur.
• zaterdag van 13.00 – 18.00 uur.

Voetgangers kunnen de gehele dag over de H.N. Werkmanbrug.

De gemeente heeft extra fietsenrekken geplaatst op verschillende plekken in de binnenstad. Daar kun je jouw fiets gratis stallen. Bekijk het kaartje op onze website. Fietsen die buiten de fietsenrekken of de duidelijk aangegeven fietsvakken zijn geplaatst, kunnen worden verwijderd. Kijk voor meer informatie op onze website.

Gratis duurzame producten en diensten tijdens Groningse energieweek

Alle Groningers kunnen in de laatste week van juni profiteren van gratis duurzame producten en workshops in een speciale “Energieloket-pop-up-store”. Dit kan tijdens de Energieweek van het Energieloket Groningen. Tijdens deze week kunnen Groningers niet alleen gratis producten ophalen, maar bijvoorbeeld ook een duurzaam diner winnen of testrijden in een elektrische auto. De energieweek wordt georganiseerd door Energieloket Groningen, een samenwerking tussen de gemeente Groningen en energiecoöperatie Grunneger Power. De pop-up store is van 23 tot en met 27 juni geopend aan Oude Boteringestraat 68. Lees meer op onze website.

Woensdag 24 juni online mini-symposium over kleine zonneparken

De gemeente Groningen wil graag ruimte geven aan zonne-energie. Op verschillende plekken in de gemeente zijn er kansen voor het aanleggen van kleine zonneparken. Dit zijn zonneparken tot maximaal 10 hectare. Het moet gaan om volledig lokale initiatieven uit eigen omgeving, zoals plaatselijke energiecoöperaties.

Waar kan dit in de gemeente en waar niet? Welke ondersteuning is hiervoor nodig? Welke eisen stellen we aan het ontwerp? Om dit soort vragen te beantwoorden, organiseert de gemeente een online mini-symposium. Mensen die hier meer over willen weten of die willen meedenken, kunnen gratis deelnemen. Je kunt het `webinar kleine en lokale zonneparken’ op woensdag 24 juni om 20.00 uur bijwonen via Zoom. Heb je nog geen Zoom, dan moet je dit programma eerst downloaden. Dat kan via de link.

Afrit Lübeckweg Ring Zuid vanaf 15 juni voor enkele jaren dicht

Maandag 15 juni om 22.00 uur gaat de afrit van de zuidelijke ringweg die aansluit op de Lübeckweg voor enkele jaren dicht. Deze afrit bij het voormalige gebouw van NDC Mediagroep/Dagblad van het Noorden vervalt vanwege werkzaamheden op en rond het Europaplein. Na de afsluiting van de afrit kan het verkeer vanuit de richting Hoogezand de Europaweg nog via drie routes bereiken. Ten eerste via knooppunt Westerbroek, richting centrum (over de ‘oude A7′). Ten tweede via de afrit bij de Osloweg (afrit 38 Groningen-Zuidoost), de Osloweg en de Lübeckweg. De derde mogelijkheid is via de oostelijke ringweg en de Sontbrug. De afrit Lübeckweg/Euroborg komt in de eindsituatie terug, maar dan iets oostelijker aan de Lübeckweg.

In een aantal nachten na de afsluiting van de afrit is de zuidelijke ringweg in één richting gestremd. Van maandag 15 juni om 22.00 uur tot dinsdag 16 juni om 06.00 uur en van dinsdag 16 juni om 22.00 uur tot woensdag 17 juni om 06.00 uur is de weg dicht tussen knooppunt Euvelgunne en het Julianaplein, voor het verkeer richting Drachten. Lees meer op aanpakringzuid.nl.

12 juni 2020 | nummer 20
Nieuwsbrief Haren is gericht op inwoners van Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je ook een abonnement? Meld je dan aan via onze website. Hier lees je ook hoe de gemeente omgaat met jouw privacy.

Geplaatst op: 30 juni 2020

Nieuwsbrief Haren. 1 mei 2020. nr 16

Nieuwsbrief Haren

1 mei 2020 | nummer 16

Spoorbrug Onnen afgesloten voor auto’s van 11 t/m 15 mei en van 18 t/m 22 mei

Spoorbrug Onnen afgesloten voor auto’s van 11 t/m 15 mei en van 18 t/m 22 mei

De spoorbrug bij Onnen krijgt een onderhoudsbeurt. Daarom is de brug in mei tweemaal vijf dagen afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers en fietsers wel gebruik maken van de brug. De werkzaamheden zijn van 11 tot en met 15 mei en van 18 tot en met 22 mei. De omleidingen voor autoverkeer richting Glimmen en richting Onnen worden met borden aangegeven. Kijk voor meer informatie op de website van Groningen Bereikbaar.

Lutsborgweg voor de helft afgesloten

Lutsborgweg voor de helft afgesloten

De water- en gasleidingen in de Lutsborgweg en omliggende straten worden vervangen. Dit gebeurt van 6 mei tot en met 26 juni. Deze leidingen liggen voornamelijk onder de stoep. Om de werkomgeving veilig te maken, is de helft van de rijbaan afgesloten. Verkeer kan er om-en-om langs.

De zijstraat ’t Harde (huisnummers 1 tot en met 10) is van 11 juni tot en met 25 juni volledig afgesloten. De huizen zijn alleen per voet te bereiken. Afhankelijk van de snelheid van werken kan de startdatum en doorlooptijd verschuiven. Bewoners worden hier dan over geïnformeerd.

Sport- en Cultuurhopper nu ook in Haren

Sport- en Cultuurhopper nu ook in Haren

Vanaf nu kunnen sport- en cultuuraanbieders uit de voormalige gemeente Haren zich ook aanmelden voor de Sport- en Cultuurhopper. Dit is een verzameling cursussen aangeboden door verschillende sport- en cultuuraanbieders uit de gemeente Groningen. Basisschoolleerlingen in Groningen kennen de Sporthopper al langer. Via een folder en een website kunnen zij gratis of voor weinig geld kennismaken met allerlei sporten. De Sport- en Cultuurhopper is een initiatief van de gemeente Groningen.

Ben je een aanbieder van sport of cultuur en wil je je aanmelden voor de Sport- en Cultuurhopper? Meld jouw cursus dan gratis aan via e-mail. Je krijgt dan een inlog toegestuurd, waarmee je je eigen pagina maakt. Aanmelden kan tot 10 augustus. Natuurlijk volgt de gemeente altijd de richtlijnen van het RIVM en de overheid. De Sport- en Cultuurhopper zal dan ook worden aangepast aan de coronamaatregelen, indien dat op het moment van verschijnen nodig is. Kijk voor meer informatie op sportcultuurhopper.nl.

Jeugd mag weer buiten sporten: regels versoepeld

Jeugd mag weer buiten sporten: regels versoepeld

Vanaf 29 april mogen kinderen en jongeren tot en met 18 jaar onder begeleiding en onder voorwaarden buiten sporten. Wethouder sport Inge Jongman reageert verheugd: “Ik ben erg blij dat kinderen en jongeren weer buiten kunnen sporten. Lekker je energie weer kunnen kwijtraken op onze sportvelden en parken. Ik wens iedereen dan ook veel sportplezier. Maar houd je aan de regels, dan kunnen we met plezier blijven sporten! En als je goede ideeën en alternatieven hebt, meld je bij Sport050 zodat zo veel mogelijk kinderen en jongeren weer kunnen genieten van sport. En we hopen natuurlijk op betere sporttijden voor iedereen.” Bekijk de belangrijkste wijzigingen op de website van Sport050.

Herdenken doe je thuis op 4 en 5 mei

Herdenken doe je thuis op 4 en 5 mei

Herdenken doe je thuis. Dat is de oproep van de organisatoren van de 4 mei herdenkingen in de gemeente Groningen. Door de coronamaatregelen zijn er dit jaar geen stille tochten. Alle kransleggingen vinden plaats zonder publiek. Bij een aantal herdenkingen legt een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur een krans. Na de twee minuten stilte nodigt het Nationaal 4 en 5 mei Comité iedereen uit om buiten het Wilhelmus te zingen. De vlag kan op maandag 4 mei de hele dag tot zonsondergang halfstok. Op Bevrijdingsdag, dinsdag 5 mei, kan de vlag de hele dag in top. Kijk voor meer informatie over 4 en 5 mei op onze website. Of kijk op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Afvalbrengstations en loketten gesloten op Bevrijdingsdag

Afvalbrengstations en loketten gesloten op Bevrijdingsdag

Alle afvalbrengstations in onze gemeente zijn op dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) gesloten. Kijk voor de openingstijden en overige informatie op gemeente.groningen.nl/afvalbrengstations. Alle loketten zijn die dag ook gesloten.

WIJ Groningen start posteractie in de wijken

WIJ Groningen start posteractie in de wijken

In alle wijken hangt WIJ Groningen grote posters met de uitnodiging om vooral contact te blijven zoeken als bewoners een vraag hebben of ondersteuning willen. De WIJ-locaties zijn sinds 16 maart niet toegankelijk voor bewoners, maar WIJ Groningen is wél bereikbaar via telefoon en mail. Bewoners weten de weg naar WIJ goed te vinden. Met de posteractie wil WIJ Groningen juist die bewoners bereiken die nog geen ervaring met WIJ hebben en die mogelijkerwijze in de problemen komen als bijvoorbeeld de spanningen in huis hoog op kunnen lopen. Lees meer op de website van WIJ Groningen.

Zomerbediening bruggen vanaf 1 juni in plaats van 1 mei

Zomerbediening bruggen vanaf 1 juni in plaats van 1 mei

De provincie Groningen heeft vanwege de coronacrisis besloten de zomerbediening van haar bruggen vanaf 1 juni in te voeren, in plaats vanaf 1 mei. Dit heeft ook direct effect op de bediening van de gemeentelijke bruggen. De gemeente voert daarom ook vanaf 1 juni de zomerbediening in. Tot 1 juni houdt dit het volgende in:
De gemeente bedient de gemeentelijke bruggen op gemeentelijk vaarwater van maandag tot en met zaterdag tussen 09:30 en 15:30 uur;
Op zon- en feestdagen is er geen bediening;
Het Noord Willemskanaal (vanaf de Eelderbrug tot en met de Van Ketwich Verschuurbrug) worden op zaterdagen niet bediend (provinciaal vaartwater) voor recreatievaart;
De Plataanbrug, Blauwbrugje en de Zernikebruggen worden op zaterdag niet bediend (provinciaal vaarwater) voor recreatievaart.

Vanaf 6 mei vier weken lang bussen in plaats van treinen naar Assen, Veendam en Weener

Vanaf 6 mei vier weken lang bussen in plaats van treinen naar Assen, Veendam en Weener

Van woensdag 6 mei tot en met woensdag 3 juni rijden er geen treinen tussen Groningen en Assen en Groningen en Veendam/Weener. Op de trajecten wordt aan het spoor gewerkt vanwege het project Groningen Spoorzone. NS en Arriva zetten bussen in.

In de weekenden van 9-10 mei en 16-17 mei rijden er ook geen treinen tussen Groningen en Zuidhorn, Delfzijl en Eemshaven. Het station van Groningen is dan niet bereikbaar per trein. Ook tijdens deze periode worden bussen ingezet. Groningen Bereikbaar meldt dat reizigers rekening moeten houden met een extra reistijd van zo’n 45 minuten.

De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Groningen Spoorzone, waarmee provincie Groningen, gemeente Groningen, NS en ProRail samen werken aan de bereikbaarheid van de stad en regio. Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden van komende periode en ook hoe daarin rekening gehouden wordt met corona op de website van Groningen Spoorzone.

Foto: Groningen Spoorzone

Doe mee met het 5-voor-5 moment en We’ll Meet Again

Doe mee met het 5-voor-5 moment en We’ll Meet Again

Dit jaar zouden we samen 75 jaar vrijheid vieren. Maar voor het eerst vieren we Bevrijdingsdag en het 5-voor-5 moment niet met elkaar, is er geen uitgebreid muziekprogramma in de stad en op tv, geen rommelmarkt en geen vrolijk uitgedoste mensenmassa. En ook daarna blijft het stil in Groningen, want alle festivals zijn door de crisis geannuleerd.

Daarom een oproep aan iedereen: laat op Bevrijdingsdag, dinsdag 5 mei, om klokslag 16:55 uur (5-voor-5) het nummer ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ van wijlen Ramses Shaffy vanuit je huis horen. Stadsbeiaardier Auke de Boer speelt het nummer op het carillon van de Martinitoren. Kijk voor meer informatie op de website Nationaal Comité 4 en 5 mei.

En doe om 21:00 uur mee met We’ll Meet Again van Vera Lynn. Zing, dans en speel mee vanuit je deuropening, tuin, straat, balkon, open raam, in Stad en Ommeland. Aanmelden kan via dit formulier. Na je aanmelding ontvang je een instructie, de tekst en de arrangementen in je mailbox. Het gezamenlijk zingen of spelen van We’ll Meet Again is een initiatief van Karin Noeken (De Wijk De Wereld, de Steeg) en Reinout Douma (Noordpool Orkest), namens de hele culturele sector. Kijk voor meer informatie op de website van SPOT Groningen.

Volgende week geen Nieuwsbrief Haren

Volgende week verschijnt Nieuwsbrief Haren niet. Vrijdag 15 mei krijg je deze nieuwsbrief weer.

1 mei 2020 | nummer 16
Nieuwsbrief Haren is gericht op inwoners van Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je ook een abonnement? Meld je dan aan via onze website. Hier lees je ook hoe de gemeente omgaat met jouw privacy.

Deel deze nieuwsbrief op: Gemeente Groningen op facebook Gemeente Groningen op twitter Gemeente Groningen op twitter

Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.

Verzonden met KIRRA Mailer | Doorsturen | Printen

Geplaatst op: 7 mei 2020

Inlineskates Bauer te koop

inline skates te koopAdvertentietitel: Inlineskates Bauer te koop
Beschrijving: De skates zijn nooit gebruikt en zitten nog in de originele hoes, incl. Stemsleutel en imbussleutel. De maat is 42/43 . Ze zijn in perfecte staat en mooi ontworpen.
Te koop tegen elk aannemelijk bod.

Contactgegevens:
M.R. hilbrandie-Meijer
Maxinerobertameijer@gmail.com
Zuidlaarderweg 62, Noordlaren
0504029340

Geplaatst op: 7 mei 2020

Fietsen en wandelen door Hunzedal

Geniet van de natuur in de polders

KROPSWOLDE – Op zondag 1 maart organiseert Het Groninger Landschap een fiets- en wandeltocht door het Hunzedalgebied.
Vanaf molen De Hoop in Kropswolde fietsen we door de Kropswolderbuitenpolder naar het gemaaltje in de Westerbroekstermaderpolder, vervolgens wandelen we over de dijk naar de kijkhut, alwaar we in alle rust kunnen genieten van de natuur in de polders.
Tijdens de wandeling vertellen gidsen over Het Groninger Landschap en over het poldergebied, gaan we op zoek naar de bever en spotten we diverse overwinteraars die op dit moment in de polders verblijven.
Locatie: Molen de Hoop, Woldweg 70, 9606 PG Kropswolde.
Tijd: 13.30 – 15.30 uur
Deelname is gratis.
Neem uw verrekijker mee.
________________________________________

Geplaatst op: 22 februari 2020

Feest van de Geest

Op 30 januari vindt het Feest van de Geest plaats.
Zodra we meer informatie krijgen zullen we dat vermelden.

Geplaatst op: 16 januari 2020

Konijn

konijn
Beschrijving: Wie wil de zorg overnemen van een konijn?
We hebben het konijn gevonden achter in het veld bij ons.

Contactgegevens:
elles venema
venema.e.1@hotmail.com
Meester Koolweg 4

Geplaatst op: 10 januari 2020

Lezing Ton Schoot Uiterkamp over toekomstbestendig energiesysteem

Klik op de volgende link voor meer informatie over deze lezing: ELFDE lezingcyclus poster – Schoot Uiterkamp

Geplaatst op: 9 januari 2020