Welkom op Noordlaren.eu

Prikbord

Hieronder ziet u een overzicht van Noordlaarder advertenties.
Wilt u zelf een advertentie plaatsen? Klik dan hier.

Workshop ‘uit-klap-boekje’

workshop boek.1Op 18 Mei geef ik een workshop ‘uit-klap-boekje’ van 19.30- 21.30 uur in de Rieshoek.
workshop boek.2
Kosten zijn 7,50 euro. Thee, koffie en iets lekkers inbegrepen.

Meer informatie bij Ineke Jansma.

Ineke Jansma is creatief met zeefdrukken, kaarten maken, (herinnering) boeken maken. Meer informatie: ienzp@home.nl .

Geplaatst op: 8 april 2017

Verdubbeling weidevogels

Natuur- en landbouworganisaties slaan handen ineen voor weidevogels in Groningen

Twaalf natuur- en landbouworganisaties hebben donderdag 6 april het Groninger Weidevogelmanifest ondertekend en aangeboden aan gedeputeerde Henk Staghouwer. Deze organisaties gaan samen aan de slag om nog dit jaar een ?Groninger Actieplan Weidevogels? te maken. Inzet is verdubbeling van het aantal broedparen van de grutto in Groningen: van 1000 naar 2000 paar.

Voor de weidevogels in Groningen is het twee voor twaalf. De grutto staat symbool voor de dramatische achteruitgang: in 30 jaar tijd is het aantal broedparen in Groningen gedaald van 6000 naar 1000. Doelstelling van provincie Groningen is dat er minimaal 2000 paar grutto?s in Groningen broeden, in dat opzicht is het eigenlijk al twee over twaalf. Afgelopen jaren is het broedsucces van de grutto onvoldoende om het aantal op peil te houden en de populatie ?vergrijst?. Alleen een samenhangend pakket van maatregelen en samenwerking tussen álle betrokken partijen kan het tij nog keren. De kwaliteit van de weidevogelgebieden kan omhoog door optimaliseren van het waterbeheer, herstel van de landschappelijke openheid en verminderen van de predatie. Er moet meer kruiden- en insectenrijk grasland komen om de voedselsituatie voor gruttokuikens te verbeteren. De uitdaging is om de maatregelen goed aan te laten sluiten op de agrarische bedrijfsvoering en ervoor te zorgen dat weidevogelbeheer meerwaarde heeft voor de agrariërs.

De handtekeningen werden geplaatst op een grutto-aquarel dat ter plekke is gemaakt door kunstenaar Erik van Ommen. Het manifest is aangeboden aan gedeputeerde Henk Staghouwer die zowel natuur als landbouw in de portefeuille heeft. De twaalf ondertekenaars roepen de provincie, maar ook de gemeenten en waterschappen, op om actief mee te werken aan het opstellen en uitvoeren van het Groninger Actieplan Weidevogels. Gedeputeerde Staghouwer juicht het initiatief van harte toe.

Ondertekenaars zijn: Collectief Groningen West, Collectief Groningen Midden, LTO-Noord, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming, Avifauna Groningen, Landschapsbeheer Groningen, IVN Groningen, Natuur en Milieufederatie Groningen en Wildbeheereenheden Groningen.

Geplaatst op: 7 april 2017

Aangepast dienstenrooster Protestantse Gemeente

door de aanstelling van de nieuwe predikant is het dienstrooster 2017 gewijzigd. Verzoeke bijgaande rooster toe te passen en de vorige versie te verwijderen.

Met vriendelijke groet

H.W.Peereboom
scriba Protestantse gemeente te Noordlaren Glimmen

dienstenrooster april t/m december 2017 protestantse gemeente te Noordlaren Glimmen
mnd tijd locatie voorganger byzonderheden

2-apr 10.00 Trefpunt Glimmen ds. A.H.Kosterman
9-apr 10.00 uur Bartholomeus Noordlaren ds. A.Troost palmzondag
13-apr 19.00 uur TrefpuntGlimmen ds. R.Fortuin Witte Donderdag; avondmaal;mmv cantorij
14-apr 19.00 uur Trefpunt Glimmen ds. A.H.Kosterman Goede Vrijdag; mmv de cantorij
15-apr 21.00 uur Bartholomeus Noordlaren ds. A.H.Kosterman Paasnacht; mmv de cantorij
16-apr 10.00 Trefpunt Glimmen ds. R.Fortuin Paaszondag; mmv de cantorij
23-apr 10.00 Trefpunt Glimmen ds. Th van Beijeren
30-apr 10.00 Trefpunt Glimmen pastor Loes Jansen

7-mei 10.00 Trefpunt Glimmen ds. K.Hekman
14-mei 10.00 Bartholomeus Noordlaren Ds.A.H.Kosterman
21-mei 10.00 Trefpunt Glimmen ds. A.H.Kosterman
25-mei 10.00 Bartholomeus Noordlaren da. M. de Jager Hemelvaart pelgrimage
28-mei 10.00 Trefpunt Glimmen ds. J.Bolt mmv de cantorij

4-jun 10.00 Bartholomeus Noordlaren ds. A.H.Kosterman Pinksteren
11-jun 10.00 Trefpunt Glimmen Pinksteroratorium mmv de cantorij
18-jun 10.00 Trefpunt Glimmen ds. A.Troost
25-jun 10.00 Trefpunt Glimmen ds. R.Kleijer

2-jul 10.00 Trefpunt glimmen drs. K.Oosterhuis
9-jul 10.00 bartholomeus noordlaren ds. A.H.Kosterman
16-jul 10.00 Trefpunt glimmen da. A.van Beijeren
23-jul 10.00 Bartholomeus noordlaren da. Rosita Fortuin
30-jul 10.00 Trefpunt glimmen ds. A.H.Kosterman

6-aug 10.00 Bartholomeus Noordlaren da. Fred. Karelse
13-aug 10.00 Trefpunt Glimmen ds. J. van der Meent
20-aug 10.00 Bartholomeus Noordlaren ds. R.Fortuin
27-aug 10.00 Trefpunt Glimmen Ds. K.Dijk

3-sep 10.00 Bartholomeus Noordlaren ds. J.Hommes
10-sep 10.00 Trefpunt Glimmen Ds. A.H.Kosterman startzondag Avondmaal
17-sep 10.00 Trefpunt Glimmen Ds. R.Fortuin
24-sep 10.00 Trefpunt Glimmen Ds. W.Wierenga medewerking cantorij

1-okt 10.00 Trefpunt Glimmen Da. Fred. Karelse
8-okt 10.00 Bartholomeus Noordlaren Ds. A.H.Kosterman
15-okt 10.00 Trefpunt Glimmen Ds. A.H.Kosterman
22-okt 10.00 Trefpfunt Glimmen Ds. R.Fortuin medewerking cantorij
29-okt 10.00 Trefpunt Glimmen Ds. A.H.Kosterman

5-nov 10.00 Nicolaaskerk Haren Ds. A.H.Kosterman Oecumenische dienst
12-nov 10.00 Bartholomeus Noordlaren Ds. A.H.Kosterman Oogstdienst
19-nov 10.00 Trefpunt Glimmen Da. Rosita Fortuin
26-nov 10.00 Trefpunt Glimmen Ds. A.H.Kosterman Laatste zondag kerkelijk jaar. Medew.cantorij

3-dec 10.00 Trefpunt Glimmen Ds. R.Fortuin 1ste Advent
10-dec 10.00 Bartholomeus Noordlaren Ds. A.H.Kosterman 2de Advent Avondmaal
17-dec 110.00 Trefpunt Glimmen Da. A.van Beijeren 3de Advent
24-dec 10.00 Trefpunt Glimmen Ds. A.Troost 4de Advent
24-dec 22.00 Bartholomeus Noordlaren Ds. A.H.Kosterman Kerstavond
25-dec 10.00 Trefpunt Glimmen Ds. A.H.Kosterman Kerst. Medewerking cantorij
31-dec 10.00 Trefpunt Glimmen pastor Loes Jansen Oudejaarsmorgen

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Geplaatst op: 27 maart 2017

Meer foto's Oud Noordlaren

De rubriek “Historisch Noordlaren” is weer verrijkt met een aantal foto’s afkomstig van Jaap Koolhaas.
Deze rubriek is te vinden onder het kopje “Over Noordlaren”.

Heeft u nog foto’s van Oud Noordlaren? Mail ze naar de website of mikesnijder@ziggo.nl

Geplaatst op: 17 maart 2017

Trailrunning Noordlaren?

Trailrunning Noordlaren??

Hallo dorpsgenoten,
Heeft er iemand van jullie ervaring met trailrunning hier in de omgeving? Ben wel op de hoogte van de verschillende loopgroepen, maar ben eigenlijk alleen geïnteresseerd in trailrunning, en daar kan ik niets over vinden. Heeft iemand tips? Ik hoor graag van jullie!
Hartelijke groet, Leo Harryvan

Contactgegevens:
Leo Harryvan
ljharryvan@live.nl
Boenderstraat, 6

Geplaatst op: 7 maart 2017

Nieuwe penningmeester SFN

Hallo Noordlaarders,
Hierbij bericht ik jullie het volgende:
Helaas is onze penningmeester, Jennie Siebering, vorig jaar overleden.
Wij hebben Mara Holstein als nieuwe penningmeester aangesteld.
Indien nodig kan contact opgenomen worden met:
Fimke Hut, secr. SFN
06 2152 6525

Geplaatst op: 23 februari 2017

Zeearenden in polder

Paartje zeearenden nestelt bij Zuidlaardermeer

In het Groninger deel van het Hunzedal, rond het Zuidlaardermeer, leeft al enkele jaren een paartje jonge zeearenden. De zeearenden hebben inmiddels een volwassen leeftijd bereikt en bouwen nu hun eerste nest. Het nest bevindt zich in een natuurgebied van Het Groninger Landschap dat niet toegankelijk is voor publiek. Hier vinden ze voldoende rust. Om verstoring tegen te gaan wordt de locatie permanent beveiligd met camera’s.
“Het is sensationeel dat er een paartje zeearenden bij ons in het gebied broedt”, vertelt Michel Krol, natuurbeheerder van Het Groninger Landschap. “Met een spanwijdte van meer dan 2 meter is het de grootste vogel van Nederland. De zeearend broedt na eeuwen van afwezigheid sinds 10 jaar weer in ons land, maar uitsluitend in grote natuurgebieden. Dit is het eerste paar in de provincie Groningen en ook het eerste paar dat in een gebied broedt waar natuur, waterwinning, waterberging, landbouw en recreatie elkaar afwisselen, in de directe omgeving van een grote stad.”
Het Groninger Landschap heeft maatregelen getroffen om verstoring van de zeearenden te voorkomen. Michel Krol: “We gunnen de zeearenden de rust en de ruimte om de broedpoging tot een succes te brengen. We zullen er de komende maanden streng op toe zien dat iedereen zich aan de toegangsvoorwaarden houdt. Rond het nest zijn beveiligingscamera’s geplaatst die dag en nacht elke ongewenste bezoeker detecteren. Via een meldkamersysteem worden de beelden doorgezet naar handhavers in het gebied en bij onraad wordt onmiddellijk actie ondernomen.”
Het broeden van de zeearend is een prachtige bekroning van het werk dat afgelopen jaren is verzet om de natuur rond het Zuidlaardermeer te versterken. Samen met o.a. provincie Groningen, waterschap Hunze & Aa’s en Waterbedrijf Groningen heeft Het Groninger Landschap veel geïnvesteerd in herstel van natte natuur. Inmiddels leven er otters, bevers en zeldzame vogels als de witwangstern. De zeearend maakt het succes compleet. In het Drentse deel van het Hunzedal vindt een vergelijkbare ontwikkeling plaats. Een droom van Het Groninger Landschap is om de Hunze, via de stad Groningen, weer te verbinden met het Reitdiep.

Geplaatst op: 13 februari 2017

Zondag 12 febr. geen kerkdienst in Noordlaren

“Kachel in Bartholomeuskerk werkt niet
Omdat de kachel van de Bartholomeuskerk het na 22 jaar trouwe dienst voor gezien houdt, kunnen we komende zondag niet in Noordlaren kerken.
De dienst van komende zondag (12 februari) zal dus in Glimmen in de Trefpuntkerk worden gehouden “

Hartelijk dank
Corke van der Weijden

Geplaatst op: 6 februari 2017

Benefiet concert Nova Zembla

Graag willen wij u opmerkzaam maken op een aanstaand thee concert van Koor Nova Zembla.

Op 5 februari 2017 geeft Koor Nova Zembla een benefiet thee concert
Tijdstip: 14:30- 16:30
Adres: Bartholomeüskerk, Lage weg 8 in Noordlaren
Kaartjes: voorverkoop 6 euro via gassion@live.nl
7,00 euro bij de ingang van de kerk

Op de hieronder afgebeelde flyer staat achtergrond informatie van Koor Nova Zembla vermeld.

flyer benefietconcert Nova Zembla 5 -2-2017

“Je moet zeilen op de wind van vandaag”, is het motto van Koor Nova Zembla.
Dit koor bestaat uit ruim 20 mensen die allemaal met kanker te maken hebben. Als patiënt, familielid of als nabestaande. Zingen helpt hen om de intense emoties rondom kanker te uiten en te verwerken. Het 2 wekelijks zingen betekent veel voor de koorleden. Dat willen zij tijdens het benefietconcert in Noordlaren laten horen aan vrienden, familie, mede kankerpatiënten en vele andere geïnteresseerden.
Het optreden is ook bedoeld als broodnodige inkomstenbron. De opbrengst van verkochte entreekaartjes, taartjes, hapjes en drankjes komt volledig ten goede aan het koor.

Er is ook een mogelijkheid om “VRIEND” te worden van het koor.
Nova Zembla heeft een breed repertoire, variërend van Nederlandse, Indiaanse, Afrikaanse, Russische en (licht) klassieke liederen.
Kaartverkoop kan ook via leden van het koor.

U bent van harte welkom.
Meer info over het koor: www.koornovazembla.nl

Vriendelijke groet,
Ank Witteveen

Geplaatst op: 13 januari 2017

Uitbreiding diensten Buurtbox

Buurtbox, het online platform voor kleine en laagdrempelige oproepen voor inwoners uit de gemeente Haren, is sinds 1 januari 2017 een zelfstandig opererende werkgroep en onderdeel van Stichting Torion, de welzijnsorganisatie in Haren.
De inbedding bij Torion biedt veel kansen en doorgroeimogelijkheden. Niet alleen voor beide organisaties maar juist vanuit het belang voor de inwoners is deze koers in gang gezet. Minder versnippering en meer clustering van bij elkaar horende diensten en producten.

De aansluiting bij Torion is een logisch gevolg na het rondetafelgesprek met de gebruikers en andere vrijwilligersorganisaties in juni 2016 en de hierna gestarte verkennende gesprekken met Torion.
Buurtbox constateerde dat, sinds haar oprichting in februari 2012, het idee achter het platform Buurtbox werkt maar dat slechts een kleine groep inwoners gebruik maakt van het platform. Dit lijkt tegenstrijdig met de toename van de hoeveelheid informele zorgvragen van de afgelopen jaren. De zicht- en vindbaarheid van Buurtbox kan verbeteren door aansluiting te zoeken bij een bestaande grotere organisatie die in het verlengde opereert.

Buurtbox wil naast het bieden van een online platform voor particulieren met een eenvoudige vraag- of aanbod, zich ook manifesteren als netwerkorganisatie voor de vele vrijwilligers-/zorgorganisaties binnen de gemeente. Uit de contacten blijkt dat deze organisaties vaak met vragen zitten die op het platform van Buurtbox gezet kunnen worden en daar eigenlijk ook thuishoren. Denk daarbij aan een oproep van een zorginstelling die rond de dagbesteding van een van haar cliënten een specifieke vraag/aanbod heeft. Meer oproepen betekent meer volume. En daar profiteert iedereen van.

www.buurtbox.nl www.torion.nl
—————————————————————————————————————————–
Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u bellen of mailen naar Jetske Tammeling 06-12851893 (Buurtbox) en info@buurtbox.nl of Natasja Steenbergen 06-238 244 58 (Torion) of Torion algemeen nummer: 050-534 41 73

Geplaatst op: 11 januari 2017