Welkom op Noordlaren.eu

Gebouw De Rieshoek

OBS de Rieshoek

Zie voor het verloop van de crowdfundingsactie:
www.crowdfunding-derieshoek.nl

Historie

Het gebouw de Rieshoek heeft een lange geschiedenis. Tussen 1908 en 2014 werd er “schoolgegaan” in het karakteristieke gebouw aan de Zuidlaarderweg met de grote rode beuk op het plein. De naam, de Rieshoek, is ontleend aan het riesholt (rijshout waar bezems van gemaakt werden) dat vroeger op de plaats van de school stond.   Vanwege de  daling van het aantal leerlingen is in 2014 de school gesloten.

Projectteam De Rieshoek

De projectgroep die zich vanaf 1 mei 2017 bezighoudt met de verdere invulling en het beheer bestaat uit: Karin Bouwmeester, Manon Ensing, Agniete van Everdingen, Janet Fonk, Berber Keidel, Inge Mook, Maartje Peters, Alie Smith en Jan Geert Veldman.

Stichting behoud en beheer gebouw de Rieshoek te Noordlaren
Voorzitter: Berber Keidel
Penningmeester: Manon Ensing
Secretaris: Maartje Peters

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met Maartje Peters, bij voorkeur via mail: rieshoek.noordlaren@gmail.com, en eventueel via nummer 06-20185258.

Voor informatie over de verhuur van ruimtes voor feestjes, vergaderingen, workshops, congressen etc. kunt u contact opnemen met Inge Wagenaar via 06-41590426.

eg

sHuidige invulling van de Rieshoek
Op dit moment heeft het gebouw een nieuwe dorpsbestemming gekregen als multicultureel en maatschappelijk verzamelgebouw en zijn er nog allerlei plannen in ontwikkeling.

De huidige invulling van het gebouw ziet er als volgt uit:huiskamer leff

Aan de voorkant van het gebouw zit Leff. Leff is opgericht door Inge Wagenaar en voorziet in dagbesteding voor mensen met een verstandelijke handicap. Het lokaal is omgetoverd tot een gezellige huiskamer, waar iedereen terecht kan voor een kopje koffie of een tosti, van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 1600 uur. Op donderdag is het soepdag.

De Huiskamer is ook te huur voor feestjes en andere bijeenkomsten, ook s ’avonds en in de weekenden. Meer informatie bij Inge Wagenaar info@leffdagbesteding.nl

De kinderopvang Oki zit aan de zonnige achterkant van het gebouw. De kinderen kunnen gebruik maken van het speellokaal en de vm. keuken is veranderd in een kinderslaapzaaltje. Buiten hebben ze voldoende ruimte met een zandbank, speeltoestellen en in de planning zit een moestuin. Momenteel zijn er 22 kinderen die gebruik maken van de kinderopvang. Meer informatie over Oki bij Alie Smith en Lisette Kuiper. Mailadres: info@kinderopvangoki.nl .oki logo 2

Op woensdagmiddagen is er de door Yvet Sterken (RSG)  georganiseerde  peutergym en/of kan er geknutseld worden in de Kidsclub.

Ook is er ruimte voor o.a.  kunstenaars die zelf hun eigen unieke producten maken en  cursussen en workshops organiseren

Ineke Jansma is creatief met zeefdrukken, kaarten maken, (herinnering) boeken maken. Meer informatie: ienzp@home.nl .

Vanaf begin 2017 zit Hairfashion Jacqueline, van Jacgueline Bazuin in het vm kantoortje.

De kapsalon zal 4 vaste dagen open zijn in de week:
Maandag van 10.00 tot 16.00 uur
Dinsdag van 9:00 tot 17:00 uur
Donderdag van 9:00 tot 17:00
Vrijdag van 9:00 tot 17:00
kapsalon1
Daarnaast kan Jacqueline ook nog bij de mensen thuis komen kappen.

Voor een afspraak kunt u altijd bellen, app’en, mailen of online reserveren via de website: www.hairfashionjacqueline.nl

email: info@hairfashionjacqueline.nl

Telefonische 0615381774

In de gangen van het gebouw en in de huiskamer vinden regelmatig exposities plaats, die vrij te bezichtigen zijn en bevindt zich de verkoophoek met allerlei zelfgemaakte spulletjes.

Buiten is op het grote voorplein een jeu de boulesbaan aangelegd, waarop regelmatig wordt gespeeld.

Naast de vaste gebruikers zijn er diverse mensen en clubs die regelmatig van het gebouw gebruik maken.

Op deze site kunt u de actuele gebeurtenisen volgen en in de agenda staan ook de activiteiten vermeld die in de Rieshoek plaats vinden.

Zie ook de eigen website van De Rieshoek: www.derieshoek.nl

Kijk ook op: https://www.facebook.com/herbestemmingobsderieshoek/
voor berichten en foto’s van de laatste activiteiten in De Rieshoek.