Welkom op Noordlaren.eu

Stappen Rieshoek

rieshoek martBeste dorpsgenoten,
Het Projectteam ziet zich geconfronteerd met nieuwe wethouders en nieuwe ambtenaren en….. wat het belangrijkste is, een andere invalshoek t.a.v. De Rieshoek. Namelijk: er moet domweg verkocht worden. Terwijl wij bezig zijn om De Rieshoek een zodanige invulling te geven, dat het gebouw een functie voor het dorp en bewoners blijft behouden. Een functie aanvullend op die van ons dorpshuis De Hoeksteen.

Wij zijn dan ook voornemens om de volgende stappen te gaan ondernemen:
1 – ZSM overleg met de nieuwe wethouder Mathilde Stiekema, met als inzet dat wij als dorp het eerste recht van koop willen hebben.
2 – op 5 januari een brainstorm met een aantal mensen met bedrijfs-, vastgoed-, financien-ervaring (allen uit het dorp) om de verschillende mogelijke koop-scenario’s door te nemen. Het is een technisch overleg waar de mogelijkheden worden verkend.
3 – tussen 5 januari en 14 januari overleg met bestuur VDB over de uitkomsten van de brainstormsessie.
4 – op 14 januari zouden wij graag tijdens de nieuwjaarsreceptie kort aan het dorp willen vertellen wat de mogelijkheden zijn voor behoud van De Rieshoek met een dorpsfunctie.
5- in de periode na 14 januari overleg met De Hoeksteen, verenigingen, etc. over de verdere uitwerking van de mogelijkheden.

Belangrijk is dat er niemand nu al besluiten neemt die slecht voor het dorp kunnen uitpakken. Dat wij de tijd en mogelijkheid krijgen om de zaken verder te verkennen.
We proberen dat stapje voor stapje te doen, niets onomkeerbaar. Maar dan moeten we daar wel groen licht voor krijgen van de wethouder.

Het Projectteam De Rieshoek

Praat mee over dit bericht via Facebook