Welkom op Noordlaren.eu

St v zaken 4-2016

Stand van zaken m.b.t. De Rieshoek. d.d. 21 april 2015

OBS de RieshoekDoor Mike Snijder – Deze keer is gekozen voor een korte samenvatting van de stand van zaken met betrekking tot de Rieshoek. Verderop in deze Dorpskrant en op de website www.noordlaren.eu worden een aantal van de hier genoemde onderwerpen verder uitgewerkt.

We zijn als projectteam inmiddels goed op stoom en komen er plannen en ideeën uit de verschillende werkgroepen.

Wat de invulling van het gebouw betreft zijn er een aantal nieuwkomers:
In de huiskamer begint Inge Dokter-Wagenaar binnenkort een dagopvang met huiskamerfunctie.
In het kantoor boven is “Lopenenzo” van Hink Slagter, Karel Jonker en zijn dochter Marijn Jonker, neergestreken.
In de Woonkeuken houdt Karianne Simmers kantoor met de Stichting “Kar cultuur”.

Wat de bestaande gebruikers betreft: OKI viert haar 1-jarig bestaan in de Rieshoek met een open dag op 18 april. De Yogalessen gaan alweer de derde sessie van 9 lessen en de Kidsclub start weer op 13 mei.
Daarnaast zijn er weer diverse activiteiten geweest als zingen, bedrijfstrainingen en gespreksgroepen.

We zitten regelmatig met de gemeente om de tafel, waarbij ondermeer de financiën een hot item zijn. Zoals het er nu naar uitziet hopen we dit jaar kiet te draaien. 13 mei komt het voltallige college van B & W zich op de hoogte stellen van de mogelijkheden en vorderingen in de Rieshoek en De Hoeksteen.

Tijdens de klusdag zijn er weer de nodige werkzaamheden verricht. Ook de gemeente heeft opdracht gegeven om een aantal achterstallige werkzaamheden aan te pakken.
Inmiddels is er in het hele gebouw Wi-Fi beschikbaar en zijn er huisregels opgesteld voor gebruikers en bezoekers.

Tijdens de ledenvergadering van VDB hebben Peter en Jogchem de vorderingen m.b.t. de Rieshoek uitgebreid naar voren gebracht.

De goed bezochte dorpsbijeenkomst over een vitaal Noordlaren heeft inmiddels al geresulteerd in de start van het volwassene café op Koningsdag en de mogelijkheid om via de website www.noordlaren.eu terecht te komen op de buurtbox voor vraag en aanbod van diensten en hulp.

Kijk voor de agenda met activiteiten voor heel Noordlaren en de actuele stand van zaken op de website www.noordlaren.eu.
Wilt u ook een bijdrage leveren aan de organisatie en/of wilt u iets organiseren in De Rieshoek dan kunt u contact opnemen met één van de leden van het Projectteam:

Jogchem de Jonge: Lageweg 39; info@jogchemdejonge.nl;
050-364 45 47; 06-512 233 86

Inge Mook: Lageweg 65; i.mook@pl.hanze.nl;
050-82 22 666; 06- 192 631 73

Peter Prak: Lageweg 17; p.prak@home.nl;
06 388 211 62.

Mike Snijder: Meester Koolweg 2; mikesnijder@ziggo.nl;
050-4096764; 06-376 154 26

Praat mee over dit bericht via Facebook