Welkom op Noordlaren.eu

Spannende maanden voor De Rieshoek

Rieshoek FullSizeRenderDe Rieshoek functioneert al sinds 1908 als ontmoetingsplek voor dorpsgenoten. Wat zou het mooi zijn als we het pand, met díe functie, kunnen behouden voor het dorp. Voor nu en voor later.

De Rieshoek is een spil in het dorp, waar altijd wat gebeurt. Er is ruimte voor bedrijvigheid en initiatieven, afhankelijk van de behoeften van het dorp. Die behoeften zullen door de jaren heen veranderen, en de activiteiten in de Rieshoek daarmee ook. Met zoveel ondernemerszin als in ons dorp, moet dat goed komen. Maar dan moeten we het pand wel houden.

In de komende maand komt het erop aan. Bereiken we overeenstemming met het college en de gemeenteraad over het aankoopbedrag en de voorwaarden? Krijgt het dorp de regie over wat er met dit stuk historisch Noordlaren gebeurt?

Het is een enorme klus om tot een passend aankoopbedrag te komen voor het pand. Een race waarvan we, bij het schrijven van dit stukje, de eindsprint maken. Welke keuzes maken we ten opzichte van isolatie en onderhoud, de exploitatie, de organisatiestructuur. En wat zijn de financieringsmogelijkheden.

We voeren gesprekken met fondsen en de provincie, en met organisaties die burgerparticipatieprojecten ondersteunen. We overleggen met de gemeente over de bouwkundige staat, en hebben veelvuldig contact met de gebruikers van het pand. Stichting behoud en beheer de Rieshoek is nu losgekoppeld van Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren. En de Belastingdienst heeft de stichting een SBBI-status verleend, wat relevant is voor het ontvangen van giften.

De groep die de kar trekt, heeft deze zomer ondersteuning gekregen van twee werkgroepen, bestaand uit (voormalige) Noordlaarders met expertise op verschillende gebieden.

Op woensdag 11 oktober organiseren we een informatiebijeenkomst in de Rieshoek, om iedereen bij te praten. We starten om 20:00 uur en hopen op een grote opkomst.

Een groet van de projectgroep,

Karin Bouwmeester, Manon Ensing, Agniete van Everdingen, Janet Fonk, Berber Keidel, Inge Mook, Maartje Peters, Alie Smith en Jan Geert Veldman

rieshoek.noordlaren@gmail.com

Praat mee over dit bericht via Facebook