Welkom op Noordlaren.eu

Verslag raadsvergadering Haren op 18 april

Verslag van bijwonen raadsvergadering Haren op 18 april

Een aantal mensen van de projectgroep heeft de raadsvergadering bijgewoond omdat de Rieshoek aan de orde zou komen.

Bij het vaststellen van de agenda meldt mw. Jacobs van de VVD dat VVD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie een motie vreemd aan de orde van de dag willen indienen over de Rieshoek. Deze wordt geagendeerd als agendapunt 10c.

Bij de mededelingen aan het begin van de raadsvergadering meldt wethouder Stiekema dat die dag in het college een voorstel aan de orde is geweest over de Rieshoek. Het college wil een voorstel doen aan de raad om:

  • opnieuw met de (vernieuwde) projectgroep in gesprek te gaan. De projectgroep wil een doorstart maken en wil uitstel en kaders voor het verwerven van de Rieshoek.
  • de projectgroep 2.0 een kans te geven om met een bod en een financieringsvoorstel te komen.
  • met de projectgroep een afspraak te maken over een vergoeding voor de exploitatielasten.
  • de projectgroep tot 1 oktober de kans te geven te komen met een voorstel.
  • in de tussentijd qua ambtelijke inzet e.e.a. juridisch uit te laten zoeken in verband met de Wet markt en overheid.
  • eventueel nog een vernieuwde taxatie te laten plaatsvinden van het pand want huidige taxatie is verouderd.
  • op korte termijn om de tafel te gaan, in gesprek te blijven en eventueel tot een afronding te komen.
  • het pand over te hevelen van de A-status naar de C-status, want alleen dan kan het pand daadwerkelijk verkocht worden aan de projectgroep of een andere koper.

Met de uitkomsten hiervan komt het college dan terug bij de raad. Uiteindelijk is het aan de raad om een besluit te nemen over het wel/niet verkopen van de Rieshoek.

Bij agendapunt 10c komt de motie aan de orde. De partijen die de motie hebben ingediend zijn verheugd dat de wethouder weer in gesprek is met de projectgroep. Toch willen zij nu wel aan de hand van de motie met de wethouder van gedachten wisselen over een aantal zaken, o.a. kaders die gegeven worden, marktconforme prijs/boekwaarde, burgerparticipatie en leefbaarheid. Uiteindelijk wordt de vraag gesteld of het college de motie overneemt of dat het college op onderdelen nog een andere mening heeft. Het college vindt de motie overbodig want het genomen besluit door het college eerder die dag dekt deze punten. Omdat de raadsleden dit besluit niet kennen en het besluit minder uitgebreid zal zijn dan de motie, wordt er vanuit de raad op aangedrongen dat het college de motie overneemt. Na een korte schorsing wordt vanuit het college aangegeven dat zij de motie overneemt.

De motie:

http://www.raadsnetharen.nl/document.php?m=37&fileid=54682&f=2d8a7742a2d770f889c3ec78a23ed8fa&attachment=0&c=36481

Voor de liefhebbers: de raadsvergadering is terug te kijken en luisteren via deze link:

http://player.companywebcast.com/gemeenteharen/20170418_1/nl/player

Praat mee over dit bericht via Facebook