Welkom op Noordlaren.eu

Nieuws over de Rieshoek

De Rieshoek-300x232Beste Noordlaarders, betrokkenen en geïnteresseerden,

We hebben er lang op moeten wachten maar er is positief nieuws te melden!
De gemeente is voornemens het voormalig schoolgebouw de Rieshoek aan de stichting en dus aan het dorp te verkopen.

Op 29 september is het procesboek aangeboden aan de gemeente. Sindsdien heeft de gemeente zich hierover gebogen en het juridisch laten beoordelen.
Woensdag 22 november heeft de wethouder mw. M. Stiekema en dhr. T. Van der Meulen (Specialist Maatschappelijk Vastgoed en Gronden) een bijeenkomst gehad samen met het bestuur van Stichting behoud en beheer gebouw de Rieshoek in de Rieshoek. Zij hebben ons persoonlijk de beoordeling van het procesboek op papier gebracht en deze mondeling toegelicht. Daarbij hebben ze ons een juridisch advies overhandigd, waarin de voorgestelde aankoop getoetst is aan de wettelijke kaders.

De gemeente is positief over het procesboek. Er zijn nog een paar punten waar de stichting aan moet voldoen. Het bod wat door de stichting bij de gemeente is neergelegd is €230.000,-. De gemeente gaat uit van de boekwaarde per 01-01-2018 en dat bedrag is €239.000,-. De gemeente geeft aan dat het niet wenselijk is om vastgoed te verkopen onder de boekwaarde.

Daarnaast wordt er gekeken naar het maatschappelijk draagvlak. In ons procesboek hebben we de vele verschillende activiteiten beschreven die voor en door het dorp worden gedaan in de Rieshoek. De gemeente vraagt de stichting om het draagvlak in het dorp nog meer zichtbaar/meetbaar te maken.

De stichting denkt aan bovengenoemde voorwaarden te kunnen voldoen. Het ziet er dus goed uit voor de Rieshoek!
De komende maanden gaan we verder met het financiële gedeelte. Dit behelst onder andere een grootse crowdfunding-actie, die we zullen lanceren op 3 februari.

Hartelijke groet van Stichting behoud en beheer gebouw de Rieshoek te Noordlaren,

Karin Bouwmeester, Manon Ensing, Agniete van Everdingen, Janet Fonk, Berber Keidel, Inge Mook, Maartje Peters, Alie Smith en Jan Geert Veldman

Komt allen:

Praat mee over dit bericht via Facebook