Welkom op Noordlaren.eu

Ledenvergadering ijsvereniging De Hondsrug op 13 december

ijsverOp vrijdag 13 december is de algemene ledenvergadering van ijsvereniging De Hondsrug. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in dorpshuis De Hoeksteen.

Agenda:

1. Opening door de Voorzitter: Jan Geert Veldman
2. Ingekomen stukken
3. Notulen door de Secretaris: Reinier Schwietert
4. Financiën door de Penningmeester: Willem Bazuin
a. Bespreken van de Financiën
5. Verslag van de Kascommissie: Flip Groenbroek en Albert Jan Veldman
a. Benoeming van de Kascommissie
6. PAUZE
7. Bestuursverkiezing
Aftredend:
Jurjen Bossewinkel (herkiesbaar)
Marcel Scholtens (herkiesbaar)
8. Marathon
9. Verslag SBS: Ditmar Toxopeus
10. Verslag Toercommissie: Ditmar Toxopeus
11. Nieuwe Ontwikkelingen: Jan Geert Veldman
12. Rondvraag
13. Sluiting

Praat mee over dit bericht via Facebook