Welkom op Noordlaren.eu

Jeu de Boules: iedere zondag om 10.30 uur.

jeu de b actieVanaf eind april is de Jeu de Boules baan voor De Rieshoek iedere zondagochtend het strijdtoneel geweest van een aantal Noordlaarders die het met ballen tegen elkaar op nemen.
Er is nu een vast groepje van 9 mensen (mannen en vrouwen) dat met name op de zondagochtend kan. De donderdagavond is afgevallen, vanwege te weinig animo.

Maar niet iedereen kan natuurlijk iedere zondagochtend. Er zijn wel eens andere verplichtingen en we willen toch het liefst 6 mensen bij elkaar hebben zodat we 3 tegen 3 kunnen spelen. 3 tegen 2 kan ook en 2 tegen 2 ook, maar toch geeft dat minder dynamiek.

Dus, vindt u het leuk om ook eens andere Noordlaarders te leren kennen, kom dan gerust langs op zondagochtend half elf bij de school en gooi een balletje mee. Het verplicht tot niets en bovendien is het nog een erg leuk spel ook. Ervaring is niet vereist. Gezelligheid staat voorop. Voor koffie en/of een drankje wordt gezorgd. Ballen zijn aanwezig (ook op andere tijdstippen kunt u gerust gebruik maken van de baan. Vraag Inge Dokter even waar de (2) setjes ballen liggen).

Voorlopig is Mike Snijder het aanspreekpunt (050-409 67 64), daar kunt u terecht voor vragen.
De bedoeling is om op korte termijn een echte Jeu de Boules Vereniging op te richten.

Spelregels Jeu de Boules (Pétanque) voor recreanten.

Spelen kun je in principe op elk terrein en op elke ondergrond, je dient minimaal met 2 spelers te zijn, 4 of 6 is het leukst, 3 of 5 kan ook.

Er mogen maximaal 12 boules in het spel worden gebruikt, bij 4 personen (2 tegen 2) elk 3 boules. Bij zes personen (3 tegen 3) elk 2 boules. En bij 5 personen ( 3 tegen 2) is de verdeling 3×2 boules en 2×3 boules, elke groep heeft dan toch 6 boules ter beschikking en het maximum aantal is niet meer dan 12. Je kunt zelf nog meer combinaties verzinnen, bedenk wel, pétanque is een gezelschapsspel en het moet dus in de eerste plaats gezellig zijn.

Het spel begint dus met het verdelen van het aantal deelnemers in groepen, het bepalen wie tegen wie speelt en wie er mag beginnen. Eenieder moet maar zelf uitmaken hoe hij/zij dit doet. Elke deelnemer staat, tijdens het werpen, op dezelfde plaats als de persoon die het butje (houten balletje) heeft geworpen.

Het butje of de but wordt tussen de 6 en 10 meter weggeworpen en dient minimaal 0.5m van de rand af te liggen. Vervolgens wordt ook de eerste boule geworpen en wel zo dicht mogelijk bij de but.

Nu werpt de tegenstander een boule met het doel, dichter bij het butje te komen, lukt dit niet werpt hij/zij net zolang door tot dit wel gelukt is, ook de medespelers gaan door met werpen totdat er een boule dichter bij ligt. Is dit gelukt dan speelt de tegenstander weer totdat er een van hun boules weer dichter bij de but ligt. Dit gaat zolang door tot alle boules verspeeld zijn. Werp je per ongeluk tegen een boule van de tegenstander waardoor deze dichter bij het butje komt dan geldt dit als hadden zij deze boule zelf geworpen.

Je mag ook een boule van de tegenstander expres wegketsen waardoor jezelf het dichtst bij de but komt te liggen, je tegenstander is dan weer aan de beurt. Heeft je tegenstander geen boules meer dan mag de groep die nog wel boules heeft werpen totdat ze allemaal verspeeld zijn. Het wegketsen van de tegenstander zijn boules is altijd toegestaan, ook wegketsen van het butje is toegestaan. Gebeurt dit per ongeluk tijdens het spel en het butje komt dan ook nog eens bij je tegenstander terecht dan heb jij pech en je tegenstander heeft geluk gehad.

Nadat alle boules geworpen zijn moet er natuurlijk worden geteld zodat er achteraf ook een winnende groep is. Het butje is het uitgangspunt, de boule die het dichtst bij het butje ligt telt voor 1 punt. Als iedereen het hiermee eens is pak je deze boule weg. Kijk welke boule er nu het dichtst bij het butje ligt, is deze van de tegenstander dan stopt de telling en heb je 1 punt. Is deze boule van dezelfde groep dan telt ook deze weer voor 1 punt en heb je er dus 2. Ga net zolang door totdat er een boule van de tegenstander het dichtst bij het butje ligt, de telling stopt dan. Liggen er twee boules (van elke groep 1) exact gelijk, dan tellen deze niet mee in de punten telling, hierdoor stopt ook de telling, het kan dus dat er niemand punten heeft. Er is dus iedere keer ook maar een groep die punten verzameld. De groep die de punten verzameld heeft mag de volgende ronde beginnen, het butje uitwerpen en tevens de eerste boule plaatsen. Had er geen van beiden een punt dan werpt de groep die voorheen de uitworp had opnieuw.

Het voorgaande herhaalt zich net zolang totdat er een groep 13 punten heeft verzameld en is daarmee de winnaar van de gespeelde partij. Op het moment dat er 13 punten zijn behaald mogen de boules die je over hebt niet meer worden gespeeld, de partij is afgelopen.
Als je een revanche speelt met dezelfde tegenstander dan mag de verliezer als eerste het butje en de eerste boule uitwerpen in de nieuwe partij.

Praat mee over dit bericht via Facebook