Welkom op Noordlaren.eu

Jaarvergadering vereniging Dorpsbelangen

hoeksteenOp 8 april is de jaarvergadering van vereniging Dorpsbelangen. De vergadering bengint om 20.00 uur en wordt gehouden in dorpshuis De Hoeksteen.

De volgende punten staan op de agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de jaarvergadering van 9 april 2014
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Jaarverslag penningmeester
 5. Bestuursverkiezing
 6. Verslag kascommissie (mw Bazuin of mw Moes en dhr Tiesinga)
 7. Verkiezing nieuw lid/nieuwe leden kascommissie
 8. Inspreekmogelijkheden voor verenigingen, stichtingen en commissies uit Noordlaren (max. 5 minuten spreektijd)
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

PAUZE

 • Presentatie projectgroep “De Rieshoek” over de ontwikkelingen met betrekking tot het behoud van het schoolgebouw voor Noordlaren en de toekomst van “De Hoeksteen”” .

Praat mee over dit bericht via Facebook