Welkom op Noordlaren.eu

Informatiebijeenkomst Toekomst Rieshoek

De Rieshoek-300x232
Omdat veel Noordlaarders erg betrokken zijn bij de toekomst van de Rieshoek, organiseert de projectgroep weer een informatiebijeenkomst.

Op dinsdag 4 juli, om 20:30 uur, praten we iedereen bij over de stand van zaken.

Afgelopen maand was er een kanteling in het proces. De gemeente heeft een meer ondersteunende houding, en er komt langzaam duidelijkheid over de regels waar we aan moeten voldoen. Ook krijgen we meer zicht op de bouwkundige staat van het pand en de herstel- en onderhoudskosten die daarbij horen.

We hebben ‘Stichting behoud en beheer gebouw de Rieshoek te Noordlaren’ opgericht, een grote stap voorwaarts. De stichting is nu de formele gesprekspartner van de gemeente. Ook kunnen we met de stichting aanspraak maken op bepaalde
regelingen, fondsen en subsidies.

Mocht het lukken om het pand te kopen, of om een meerjarige huurovereenkomst met de gemeente te sluiten, dan zullen we nóg een organisatievorm moeten oprichten. Een dorpscoöperatie of een vereniging bijvoorbeeld, die de invulling
en het beheer van het gebouw regelt. Hierbij is actieve betrokkenheid van de inwoners van Noordlaren heel belangrijk. Om de kosten voor het onderhoud en isolatie van het pand te dekken, denken we, naast andere bronnen, ook aan crowd funding.
We horen op de bijeenkomst van 4 juli graag hoe onze dorpsgenoten hierover denken. Ieders input is zeer welkom!

Graag tot ziens op 4 juli,

Projectgroep de Rieshoek

(Karin Bouwmeester, Manon Ensing, Agniete van Everdingen, Janet Fonk, Berber Keidel, Inge Mook, Maartje Peters, Alie Smith, Jan Geert Veldman en Inge Wagenaar)
rieshoek.noordlaren@gmail.com

Praat mee over dit bericht via Facebook