Welkom op Noordlaren.eu

Hoezo een Pareltje van Burgerparticipatie?

images
Noordlaren, 30 maart 2017

Geachte raadsleden, wethouders en burgemeester,

Een jaar geleden werd het initiatief, om voormalig basisschool de Rieshoek haar sociale dorpspleinfunctie te laten behouden, door de gemeenteraad ‘een pareltje van burgerparticipatie’ genoemd. Nu worden de initiatiefnemers behandeld als ware het een commerciële partij?

Wij zijn ontsteld, en vragen daarom uw aandacht voor het volgende.
Sociale functie Al sinds 2015 wordt een sluitende exploitatie gevoerd door vrijwilligers uit het dorp voor de Rieshoek. Er zit een kinderdagverblijf in, dat in drie jaar tijd van 9 naar 28 kinderen is gegroeid en waar kinderen uit het dorp samen opgroeien, ondanks de afwezigheid van een dorpsschool. Het kinderdagverblijf trekt jonge gezinnen naar het dorp. Naast de kinderopvang is er een dagbesteding-café met vier cliënten, dat als gezellige ontmoetingsplek functioneert. Ook zijn er ateliers waar wekelijks workshops voor jong en oud worden gegeven, en is er een dorpskapper gevestigd die ouderen en mindervaliden ophaalt en weer naar huis brengt. Er zijn biodanza-avonden en yoga-lessen, en de peuters en kleuters uit het dorp komen er samen voor gymnastiekles. De oudere kinderen komen naar de Rieshoek voor capoeira-, gitaar- en pianoles, en doen er mee met de Kidsclub-activiteiten. Als er een schaatsmarathon wordt gehouden in de achtertuin van de Rieshoek, maakt al deze bedrijvigheid acuut plaats voor de schaatsers en de pers, en functioneert de Rieshoek als kleedkamer en perscentrum. In het pand en op het mooie plein worden thematische buurtborrels, barbecues en veilingen voor en door het dorp georganiseerd die eerder niet met deze frequentie plaatsvonden. De Rieshoek als dorpsplein en ankerpunt voor sociale samenhang werkt dus uitstekend.

Burgerinitiatief
Begin 2016 werd de Rieshoek, na een presentatie in de raadscommissie, als ‘pareltje van
burgerinitiatief’ gecomplimenteerd. Er werd ambtelijk en bestuurlijk nog vol enthousiasme
aangestuurd op verlenging van het gebruik. Er lag een door de ambtenaren ondersteund voorstel
dat de Rieshoek nog zeker drie jaar door mocht exploiteren op dezelfde maatschappelijke
voorwaarden, waarbij meer betaald zou worden dan in de eerste drie jaren.

Maar toen werd het stil.
In de zomer van 2016 kwam Haren in een fusie-crisis. De nieuwe wethouder, mevrouw Stiekema,
stelde dat ze veel geld moest verdienen voor Haren om zelfstandig te kunnen blijven.
In oktober 2016 kreeg het dorp te horen dat ze de school moest kopen. Er werd geen vraagprijs
gegeven, het dorp moest kijken hoe ver ze kon reiken. Dat is gedaan. De groep dorpsbewoners die
sinds 2015 de exploitatie coördineerde, het projectteam, ging hard aan de slag. Er is gesproken met
verenigingen in het dorp, enkele grote ondernemers en bedrijfsmakelaars, en een bank. Er is een
bidbook gemaakt met interne cijfers en aannames. Dit heeft geleid tot een bod met vijf nullen.

Bod niet serieus?!
Er is in februari € 102.000 geboden voor de school en aangegeven dat er ook nog voor €60.000 aan
herstel- en isolatiewerkzaamheden inclusief materialen zelf betaald wordt. De gemeente houdt
tevens het terugkooprecht. Dus gaat er nul euro publiek geld naar private zakken van wie dan ook.
Het dorp is trots op dit bod. Dat wij dit kunnen bieden, inclusief het opknappen van het gebouw, is
geweldig.
Voor ons als dorp is het heel veel werk en heel veel geld, voor wethouder Stiekema een ‘niet serieus
te nemen’ bod.
De wethouder gaf ook aan dat het qua wetgeving en procedures niet zou mogen. Dat is uitgezocht
en daar zijn absoluut kanttekeningen bij te plaatsen.
Het projectteam heeft nu besloten om het stokje door te geven aan een andere groep inwoners uit
het dorp. Tijdens een recente bijeenkomst zat de zaal vol, en besloten de aanwezigen: wij geven niet
op! Een nieuwe actiegroep met betrokken bewoners en ondernemers is gevormd.
Maar ineens gaat het razendsnel. Deze week kregen we te horen dat de wethouder het pand per 1
mei in de verkoop wil zetten. De provincie Groningen heeft, als het college aanstaande dinsdag
instemt, zes weken de tijd om het plan goed te keuren. En daarna is het einde verhaal. De 28
kinderen en de vier cliënten staan op straat, en het dorp is het pand kwijt.

Daarom deze brief aan u, als raadslid, wethouder en burgemeester van een gemeente die
burgerparticipatie zo hoog in het vaandel heeft staan. Om u te informeren en om uw hulp te vragen.
Wij willen graag tot 1 oktober de tijd krijgen om de mogelijkheden van aanvullende middelen en
andere organisatievormen verder te onderzoeken.
Dit stelt u tevens in de gelegenheid om de keuze van wethouder Stiekema, om te kiezen voor de
relatief kleine financiële opbrengst op korte termijn, in plaats van de leefbaarheid van het dorp op
langer termijn, aan de orde te stellen.

Wij hopen op uw steun.

Met vriendelijke groet,

betrokken inwoners en ondernemers van de Rieshoek.

Deze brief is ondertekend door 150 personen.

Praat mee over dit bericht via Facebook