Welkom op Noordlaren.eu

Hoe kun je wonen in Noordlaren als je afhankelijk bent van anderen?

NoordlarenHoe kun je duurzaam blijven wonen in Noordlaren als je (tijdelijk) afhankelijk bent van anderen?

Zoals u wellicht weet, praat Dorpsbelangen met de gemeente over behoud van de Rieshoek als de sociale ontmoetingsplek voor het dorp. Een plek voor bewoners en te realiseren door de bewoners van Noordlaren zelf. Inmiddels is er een organisatie opgericht met een projectteam en 5 werkgroepen (zie www.noordlaren.eu en/of de volgende Dorpskrant) die dit namens Dorpsbelangen verder oppakt.

Met de komst vorig jaar van de kinderopvang is een start gemaakt met de invulling van deze voormalige school. Een invulling die de bewoners van Noordlaren mogelijkheden kan bieden om zaken dichtbij huis te organiseren. Dit is niet alleen voor de allerkleinsten en hun ouders een noodzakelijkheid. Ook anderen die ondersteuning nodig hebben zijn in toenemende mate op zichzelf en op hun omgeving aangewezen. Daarom is ons, de werkgroep Vitaliteit/WMO, gevraagd te onderzoeken welke activiteiten ontplooid moeten worden om zelfstandig in het dorp te kunnen blijven wonen (dit ook met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO). De werkgroep bestaat uit Francis Stortelder, Karin Kalverboer, Welmoed Rijpkema en Fred Kremer.

We willen graag met u in gesprek over wat u aan ondersteuning nodig heeft en/of wat u aan ondersteuning kunt bieden. In samenspraak met het bestuur van Dorpsbelangen en het projectteam hebben we besloten ons eerst door U te laten informeren!

Wij willen graag van u weten wat u nodig heeft om goed te kunnen blijven wonen in Noordlaren. Bijvoorbeeld als u zelf (tijdelijk) iets niet meer kunt. Ook willen we graag weten wat u ter ondersteuning voor anderen in het dorp kunt betekenen, zodat die ander hier kan blijven wonen.

De gemeente is erg geïnteresseerd in de manier waarop het dorp zelf omgaat met dit onderwerp (de zogenoemde burgerparticipatie). Dit kan mede bepalend zijn hoe wij de Rieshoek voor het dorp kunnen behouden!

Wij nodigen u uit, op zaterdagmorgen, 7 maart in de Rieshoek van 10.00 tot 11.30 uur, om met een kop koffie van gedachten te wisselen over een Vitaal Noordlaren!

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Vitaliteit/WMO:
Francis Stortelder
Karin Kalverboer
Welmoed Rijpkema
Fred Kremer

Praat mee over dit bericht via Facebook