Welkom op Noordlaren.eu

Gemeenschapszin redt de kinderopvang in Noordlaren

Beuk bij OBS de RieshoekBegin februari werd bekend dat kinderdagverblijf Villa Kakelbont, gevestigd in OBS de Rieshoek, per half april stopt in Noordlaren. Dit is een nieuwe tegenvaller, aangezien al eerder bekend werd dat de basisschool deze zomer haar deuren sluit. Door gezamenlijke inzet van ouders en dorpelingen blijft er straks toch kinderopvang in het dorp.

Ondanks grote tevredenheid van ouders over de leidsters, hebben recente ontwikkelingen de reeds bestaande onvrede over de directie van Villa Kakelbont doen toenemen. Ouders konden zich niet langer vinden in het beleid, waardoor een aantal kinderen per direct van de opvang zijn gehaald. De directie van Villa Kakelbont besloot daarop het kinderdagverblijf op de kortst mogelijke termijn te sluiten.

De behoefte aan kinderopvang in en rond Noordlaren is groot. Daarom hebben alle ouders in het dorp de handen ineen geslagen om kinderopvang in het schoolgebouw voort te zetten. Verschillende partijen hebben vanuit het gezamenlijke, maatschappelijke belang om de kinderopvang en hiermee de leefbaarheid in het dorp te behouden ondersteuning beloofd, waaronder: Gemeente Haren, Stichting Openbaar Onderwijs Baasis, Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren, ijsvereniging De Hondsrug en Kinderopvang Oki uit de Groeve.

Kinderopvang Oki wil al langer naast de bestaande buitenschoolse opvang (BSO) en tussenschoolse opvang (TSO) een kinderdagverblijf starten. Vanwege ruimtegebrek was dit in de Groeve niet mogelijk. De huidige ontwikkelingen vormen voor Oki een uitgelezen kans om vanaf half april de kinderopvang in Noordlaren te verzorgen. Hierdoor kunnen zij straks ook de allerkleinsten opvangen. In de toekomst wil Oki naast de kinderopvang ook een kidscub/BSO en een peuterspeelzaal realiseren.

Ouders zijn blij dat met de gemeenschappelijke inzet van alle betrokkenen de kinderopvang in het schoolgebouw van Noordlaren is gered.

Praat mee over dit bericht via Facebook