Welkom op Noordlaren.eu

Fietstocht door heringerichte polders

Zilverreigers - Wandelexcursie in Onner- en OostpolderDe Landinrichtingscommissie Haren organiseert een kleine fietsexcursie door de Onnerpolder en de Oostpolder in Noordlaren. Dat gebeurt op woensdag 28 mei en wordt georganiseerd vanwege het opnieuw inrichten van de polders. De fietstocht begint om 10.20 uur bij dorpshuis De Tiehof in Onnen. Michel Krol van het Groninger Landschap en Harmen Ritsema van Dienst Landelijk Gebied zijn de gidsen tijdens de excursie. Onderweg is een tussenstop bij het gemaal in de Onnerpolder. Daar worden drie speciaal ontworpen informatiepanelen onthuld, door onder meer burgemeester Janny Vlietstra. De excursie duurt tot ongeveer 12.00 uur.

Herinrichting polders
Met de nieuwe inrichting van de Onner- en Oostpolder is de provincie Groningen een natuurgebied rijker ter grootte van 1300 voetbalvelden. De polders hebben een belangrijke functie als waterwin- en bergingsgebied. De waterbeheersing is zo geregeld dat omringende landbouwbedrijven er geen last van hebben. In beide polders hebben moerasbosjes en poelen grote aantrekkingskracht op water- en moerasvogels zoals grote zilverreiger en steltkluut. Een ander deel van de polders is geschikt voor weidevogels. De inrichtingswerkzaamheden zijn uitgevoerd door de landinrichtingscommissie Haren in opdracht van de provincie Groningen. Burgemeester van Haren Janny Vlietstra is voorzitter van de landinrichtingscommissie.

Opgeven fietstocht
U kunt zich aanmelden voor de fietsexcursie door uiterlijk 22 mei een e-mail te sturen naar Irma Smeenge van Dienst Landelijk Gebied: i.smeenge@dlg.nl

Praat mee over dit bericht via Facebook