Welkom op Noordlaren.eu

De Toekomst van Haren. Gemeentelijke herindeling

DSC08025 haren bordDit is een bericht van het Burgercomité-herindeling Haren. (BcH).

De gemeente Haren heeft tot half juni de tijd om de provincie Groningen ervan te overtuigen dat zij het verdient zelfstandig te blijven. Op 15 juni neemt de gemeenteraad een besluit over het antwoord op de 6 tekortkomingen die het bureau B&A heeft geconstateerd.

In de wetenschap dat de Harener bevolking in ruime meerderheid die herindeling niet wil (uitkomst burgerraadpleging maart 2014), staat de gemeenteraad voor de belangrijke afweging: kan Haren de tekortkomingen zelfstandig oplossen of moet door herindeling met Groningen en Ten Boer?

Om de inwoners van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren goed te informeren over wat er speelt, organiseert het burgercomité, voorafgaand aan de raadsvergadering, 3 bijeenkomsten:

Op 7 juni om 20.00 uur in het Dorpshuis de Hoeksteen, Lageweg 45 te Noordlaren.
Op 8 juni om 20.00 uur in Astoria, Rijksstraatweg 200 te Haren;
Op 9 juni om 20.00 uur in het Dorpshuis De Tiehof, Bakkerweg 4 te Onnen.

Voorlopig programma:
20.00-21.10:

Korte toelichting op totstandkoming Toekomstvisie voor Haren en Visie op Burgerparticipatie
Schets van de hoofdlijnen van de Toekomstvisie voor Haren en de hoofdlijnen van Visie op Burgerparticipatie door één van de betrokken inwoners,met vragen en korte discussie
21.10-21.30: Pauze
21.30-22.30:

Wethouder Michiel Verbeek vergelijkt de oplossingen voor de 6 tekortkomingen: wat is het verschil voor de inwoners als Haren de tekortkomingen zelf oplost of als zij worden opgelost via herindeling met Groningen en Ten Boer?
Gelegenheid tot stellen van vragen/discussie (40 min).
De leden van de raad en het college zijn voor deze bijeenkomsten ook uitgenodigd. Zo kunnen zij kort voor de raadsvergadering van15 juni zelf horen hoe en door wie de 6 tekortkomingen voor behoud van zelfstandigheid volgens de inwoners moeten worden opgelost.
Noteer deze data! en geef ze ook aan anderen door! Het worden interessante avonden

Hieronder de verzonden berichten van het BcH en andere informatiebronnen.

2016-05-11: Voortgangsbericht BcH over uitstel tot 15 juni en informatiebijeenkomsten voor bewoners.

2016-05-05: Voortgangsbericht BcH; vooral financiële consequenties voor bewoners van Haren.

2016-05-03: Verklaring van D66 in Haren de Krant over ontevredenheid met open overleg.

2106-04-24: Brief van BcH aan Gemeenteraad Haren betreffende taakopvatting.

2106-04-22: Ervaringen van Hoogkerk bewoners na de annexatie door Groningen.

2016-04-14: Voortgangsbericht BcH.

2016-04-12: Brief van BcH aan Provinciale Staten, reactie op het besluit van GS “Arhi-procedure”.

2016-04-13: Tekst “Inspraak Statencommissie” door het BcH.

2016-04-10: Projectplan “Beterr Haren”.

2016-03-30: BcH: GS-Groningen schoffeert raad en bevolking van Haren.

2016-03-30: Provincie verplicht Haren, Ten Boer en Groningen tot ‘open overleg’ over herindeling.

2016-03-15: Provincie maant Haren tot aanpak langs twee sporen.

2016-03-03: Rapport “Verkenning zelfstandigheid Haren” (Bureau B&A).

2015-12-03: Provincie verklaart “wij toetsen, maar gemeente mag bestuurskracht aantonen”.

Woordvoerder Burgercomité: Gustaaf Biezeveld

Praat mee over dit bericht via Facebook