Welkom op Noordlaren.eu

Crowdfunding en fondsenwerving succesvol!

rieshoek geldmeterCrowdfunding en fondsenwerving succesvol!
De aankoop van de Rieshoek komt langzamerhand dichterbij. Zoals inmiddels bekend is in Noordlaren en omstreken moet de Stichting behoud en beheer De Rieshoek het pand kopen van de gemeente Haren om dit historische gebouw met de diverse voorzieningen voor het dorp te behouden. Door middel van een crowdfundingsactie is geld ingezameld in de vorm van renteloze leningen en giften. Via allerlei activiteiten is hier de afgelopen periode aandacht aan besteed. Het begon met de aftrap van de actie met een borrel in de Rieshoek, muzikaal omlijst door het dorpskoor, gevolgd door een veiling van kunstwerken en informatie avonden. En niet te vergeten een 24 uurs marathon waar met veel dorpsgenoten 24 uur lang is geskeelerd, geskelterd, gestept, gefietst, gewandeld, gerend, yoga en Tai Chi gedaan, enz. enz. Met veel plezier! Tenslotte is de actie afgesloten op Koningsdag in samenwerking met de Oranjecommissie. Veel mensen brachten heerlijk eten in, dat werd verkocht ten bate van de Rieshoek. Alles bij elkaar heeft de crowdfundingsactie € 73.231,- opgebracht. Een ongelofelijk goed resultaat! Belangrijk voor de financiering, maar het laat ook zien dat we met elkaar de Rieshoek willen behouden. En het toont aan waar het dorp Noordlaren toe in staat is! De geldschieters krijgen nog nader bericht, maar langs deze weg willen we iedereen heel hartelijk bedanken voor jullie bijdragen.
De opbrengst van de crowdfundingsactie is niet genoeg om het pand aan te kopen. Maar gelukkig zijn diverse fondsen ook heel enthousiast over de functie die de Rieshoek voor het dorp heeft. Inmiddels is bekend dat de provincie Groningen een aanzienlijke subsidie kan geven. KNHM Participaties, een samenwerking tussen de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij en het VSB-fonds, helpt mee met advies en zal waarschijnlijk een gunstige lening verstrekken. Dat ziet er dus goed uit voor de Rieshoek. Belangrijk is nu om goede afspraken te maken met de gemeente Haren over de aankoop, achterstallig onderhoud en vergunningen. De komende maanden zal daar duidelijkheid over komen.
Intussen gaan de activiteiten in en om de Rieshoek natuurlijk gewoon door. Kom nog eens langs voor een kopje koffie of bezoek de kapper!

Agniete van Everdingen

Praat mee over dit bericht via Facebook