Welkom op Noordlaren.eu

Bartholomeuskerk open monumentendag

tn_Kerk_11-150x150Open monumentendag

Zaterdag 10 september is de jaarlijkse Open Momenten Dag (OMD).
Op deze dag zijn veel door de overheid erkende momenten open voor bezichtiging.
De organisatie in de gemeente Haren wordt verzorgd door Old Go, de Harense Historische Kring. Op het programma staan een fiets-, bustocht en lezingen.
Dit jaar doet de Bartholomeüskerk voor het eerst mee. Zij is opgenomen in de fietstocht en de bustocht. In de Hoeksteen wordt een lezing gehouden.
De kerk is open zijn van 11.00 – 15.00 uur.
Wij zoeken nog een drietal mensen, die samen met Gezina Abbring gastvrouw of gastheer willen zijn

Tijden kunnen in onderling overleg vastgesteld worden.
In de kerk komen weer een informatiemap en folders voor bezoekers te liggen.
In de consistorie is koffie en thee te vinden of een drankje. We gaan er van uit dat de vrijwilligers zelf voor hun lunch zorgen.

Inlichtingen en aanmeldingen graag bij Bernard van de Beek.
Tel. 050 8517501; bernardvandebeek@home.nl

Namens het college van kerkrentmeesters,
Bernard van de Beek

Werkzaamheden hoge dak Bartholomeus kerk.

De authentieke dakpannen- Friese golfjes – op het dak van de kerk in
Noordlaren hebben een extra beveiliging tegen afwaaien. Aan de onderkant van
de pannen zijn in een bepaald patroon ijzeren panhaken aangebracht waardoor
de dakpannen beter beschermd zijn tegen het afwaaien bij harde wind of
storm. Al lang is bekend dat veel van deze panhaken zijn doorgeroest en hun
functie niet meer vervullen. Vijf jaar geleden zijn de panhaken direct
achter de toren over een lengte van ca. vijf meter vernieuwd. Het dakdeel
direct achter de toren is het meest kwetsbaar voor harde wind vanwege het
zuigende effect veroorzaakt door de overwaaiende wind. De conditie van de
panhaken onder het resterende hoge dak is inmiddels verder verslechterd en
daarom is besloten ook deze panhaken te vervangen. De werkzaamheden zijn
gepland van 22 augustus t/m 9 september en na inschrijving gegund aan Eesto
Bouw uit Glimmen.

Praat mee over dit bericht via Facebook