Welkom op Noordlaren.eu

Algemene Ledenvergadering IJsvereniging De Hondsrug

ijsbestuur_50HDRstrong>Vrijdag 9 December 2016 om 20:00 Algemene Ledenvergadering in De Hoeksteen

Met als spreker: Edwin Mellema van Schaatsteam Selecteq (http://www.selecteqschaatsteam.nl/)

Alle leden c.q. dorpsbewoners van Noordlaren zijn van harte welkom.

Met vriendelijke (ijs)groet,
Het IJsbestuur van Noordlaren.

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN IJSVERENIGING “DE HONDSRUG”

Datum: Vrijdag 9 December, 2016 Plaats: Dorpshuis “De Hoeksteen”, Lageweg 45A, Noordlaren Aanvang: 20:00 uur

Agenda

1. Opening door de Voorzitter: Jan Geert Veldman 2. Ingekomen stukken 3. Notulen door de Secretaris: Reinier Schwietert 4. Financiën door de Penningmeester: Willem Bazuin 5. Verslag van de Kascommissie: Leonard Hordijk en Lars Ruröde a. Verkiezing nieuwe Kascommissie 6. Bestuursverkiezing

Aftredend: Jurjen Bossewinkel (herkiesbaar) Marcel Scholtens (herkiesbaar)

7. Marathon 8. Verslag SBS: Ditmar Toxopeus 9. Verslag Toercommissie: Ditmar Toxopeus 10. Nieuwe ontwikkelingen o.a. rondom het oude schoolgebouw 11. Rondvraag 12. Sluiting 13. Spreker: Edwin Mellema van Schaatsteam Selecteq (http://www.selecteqschaatsteam.nl/)

Praat mee over dit bericht via Facebook